Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaus alakoulussa toteutuu kiinteänä osana muuta opetusta ja koulun toimintaa. Oppilaanohjauksesta vastaa luokanopettaja yhdessä muiden opettajien kanssa. Oppilaanohjausta toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa.

Yläkoulussa oppilaanohjauksen perustehtävänä on edistää oppilaiden kasvua ja kehitystä siten, että oppilaat pystyvät kehittämään opiskeluvalmiuksiaan ja vuorovaikutustaitojaan. Oppilaanohjaus tukee oppilaita tekemään arkielämää, opiskelua, jatko-opintoja sekä tulevaisuutta koskevia päätöksiä ja valintoja. Oppilaanohjauksen avulla edistetään tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden toteutumista sekä ehkäistään syrjäytymistä koulutuksesta ja työelämästä. Oppilaanohjausta toteutetaan yhdessä huoltajien, opettajien, koulutuksen järjestäjien ja monien koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Päävastuu oppilaanohjauksen toteuttamisesta on kuitenkin opinto-ohjaajalla.

Työelämään tutustuminen (TET)

Oppilaanohjauksen yhtenä tavoitteena on työelämään, ammattialoihin ja eri elinkeinoihin tutustuminen sekä työn hakemisen harjoittelu. Lisäksi oppilaille mahdollistetaan tutustuminen itseään kiinnostaviin aloihin, ammatteihin ja yrittäjyyteen. Oppilaat pääsevät harjoittelemaan työelämätaitoja TET-jaksolla:

  • Seitsemännen luokan syyslukukaudella oppilaat pääsevät pareittain yhdeksi päiväksi koulumme keittiöön avustamaan.
  • Kahdeksannen luokan kevätlukukaudella oppilaat pääsevät viikon mittaiselle TET-jaksolle.
  • Yhdeksäksäsluokkalaiset pääsevät tutustumaan työelämään sekä syyslukukaudella että kevätlukukaudella. Molemmat TET-jaksot ovat viikon mittaiset.

Valinnaisaineet ja yhteishakutiedotteet (tulossa)

Linkkejä opiskeluun

Linkkejä koulutus- ja ammatinvalintaan

Siirry takaisin sivun alkuun