Osallistu ja vaikuta

Vaikuta kunnan toimintaan kuntalaisaloitteen avulla

Kuntalaisaloite

Kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloite koskee yleensä jonkin palvelun tai asian kehittämistä yleisellä tasolla. Kunnan kuuluu kaikissa tapauksissa vastata aloitteen tekijälle ja ilmoittaa, mihin toimiin aloitteen johdosta on ryhdytty.

Toimi näin

Toimita aloite kuntaan sähköisesti tai paperilla.

  • Kuntalaisaloite tehdään ensisijaisesti sähköisesti www.kuntalaisaloite.fi
  • Vapaamuotoisen kuntalaisaloitteen voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@padasjoki.fi.

Vapaamuotoisessa kuntalaisaloitteessa tulee ottaa huomioon seuraavat asiat;

  • sen tulee sisältää ehdotus tai esitys asian etenemiseksi
  • hyvä aloite on selkeä ja sisältää tiivistetysti perustelut ja faktat, siihen voidaan liittää esimerkiksi kartta tai muu kuva
  • otsikkoon maininta ”Kuntalaisaloite”
  • mainittava aloitteen tekijän yhteystiedot, jolle ilmoitetaan aloitteen käsittelystä sekä pyydetään tarvittaessa lisätietoja.
Siirry takaisin sivun alkuun