Luukonhaan Arboretum

Padasjoen kunnan puulajipuisto, Luukonhaan arboretum

Arboretum tarkoittaa elävää puuvartisten kasvien kokoelmaa. Nimi on johdettu latinan kielen sanasta arbor=puu. Arboretumissa kasvaa puiden lisäksi muitakin puuvartisia kasveja: pensaita, varpuja ja köynnöksiä. Arboretum voi yhtä hyvin muistuttaa huoliteltua puutarhaa kuin villin oloista metsää.

Arboretumin perustaminen Padasjoelle

Luukonhaan arboretumin tarina alkoi alkutalvella 2017 dendrologi Tapani Urosen tehdessä kunnan ympäristösihteerille aloitteen arboretumin perustamisesta Padasjoelle. Alustavien selvitystöiden ja tarkoitukseen soveltuvan alueen etsinnän jälkeen asia eteni vauhdikkaasti. Ympäristösihteeri teki kunnanhallitukselle esityksen arboretumin perustamisesta ja kunnanhallituksen kokouksessa 24.4.2017 ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Uronen aloitti työt samana keväänä.

Luukonhaan metsäkiinteistö arboretumiksi ja virkistysalueeksi

Arboretumin alueeksi valikoitui Padasjoen kunnan omistama Luukonhaka -niminen kiinteistö kirkonkylän läheisyydessä Koiravuoressa. Paikka oli sijainniltaan sopiva ja lähtökohdiltaan erinomainen niin virkistysalueena kuin kasvien menestymisen kannalta. Monimuotoinen luonnonympäristö pitää sisällään runsaasti erilaisia elinympäristöjä ja kasvupaikkoja, ja rehevä lehtomainen maaperä on paras mahdollinen kasvualusta useimmille arboretumin lajeille. Vaateliasta lehtolajistoa esiintyy alueella luonnostaan. Alueella on myös maisemallisia, kulttuurisia ja luonnonsuojelullisia arvoja.

Kulkeminen Luukonhaan arboretumiin

Luukonhaan arboretumiin pääsee kävellen joko Niemistöntieltä tai aluetta kiertäviä Luukonhaan polkuja pitkin. Autopaikkoja Niemistöntien varressa on rajoitetusti, joten autot suositellaan jätettäviksi Vaahteratien ja Tammitien mutkassa sijaitsevalle parkkipaikalle. Parkkipaikalta opastus poluille ja arboretumiin alkaa pellolta Karl Fleandtin kujan vierestä.

Luukonhaan polut ja Luukonhaan laavu

Luukonhaan polut on virkistys- ja luontopolku, joka ympäröi Luukonhaan arboretumia. Polun varrella on laavu ja alueen luonnosta kertovia tietotauluja. Polkureitti ei ole pitkä, mutta vaatii kulkijaltaan maastokelpoisuutta: polku on osin kivikkoinen ja sateen jäljiltä paikoitellen märkä. Esimerkkejä polun varren luontokohteista ovat käärmekuusi ja muiniasmuisto vanha tulisija.

Luukonhaan laavu sijaitsee Saksalan pellon reunassa, Koiravuoren luonnonsuojelualueen tuntumassa. Parkkipaikalta Vaahteratien ja Tammitien risteyksestä laavulle on matkaa n. 300 metriä. Talvella laavulle pääsee hiihtolatua pitkin.

Siirry takaisin sivun alkuun