Väärinkäytösten ilmoituskanava – whistleblowing

Ilmoita väärinkäytösepäilystä luottamuksellisesti

Padasjoen kunnalla on käytössä ilmoittajansuojeluun perustuva eettinen väärinkäytösten ilmoituskanava. Voit kertoa ilmoituskanavalla Padasjoen kuntaa koskevasta väärinkäytösepäilystä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen ilmoituksen tekemistä!

 • Kanavalla voit ilmoittaa luottamuksellisesti Padasjoen kuntaan liittyvistä rikos-, rikkomus- ja väärinkäytösepäilyistä.
 • Kanava on tarkoitettu vain vakavien väärinkäytösten ilmoittamiseen eikä missään tilanteissa esimerkiksi asiakaspalautteen antamiseen tai laskutuserimielisyyksien selvittelyyn.
 • Ilmoitukset tulee aina tehdä vilpittömässä mielessä.
 • Tahallisten väärien ilmoitusten tekeminen on kiellettyä, ja väärät ilmoitukset voivat johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin.

Mitä väärinkäytöksellä tarkoitetaan?

 • Väärinkäytös tai epäeettinen toiminta voi olla huolimattomuudesta tai osaamattomuudesta johtuvaa, tahallista tai jopa rikokseksi katsottavia tekoja tai laiminlyöntejä.
 • Väärinkäytösepäily voi kohdistua Padasjoen kunnan työntekijöihin tai luottamushenkilöihin, työyhteisöön tai esimerkiksi kunnan palveluiden tuottamiseen, hankintoihin, sopimuksiin tai päätöksentekoon.

Kuinka ilmoitus tehdään?

 • Ilmoitus tehdään erillisessä palvelussa, alla olevan linkin kautta, luottamuksellisesti.
 • Halutessaan ilmoittaja voi jättää yhteystietonsa ilmoituksen tietoihin.
 • Mitä yksityiskohtaisempi ilmoitus on, sitä paremmin väärinkäytösepäilyä voidaan tutkia.

Ilmoituksen lähettämisen jälkeen ruudulle tulevat näkyville tunnukset, joilla ilmoitukseen voi halutessaan palata. Nämä tunnukset näytetään palvelussa vain kerran, eikä niitä saada palautettua. Mikäli haluat palata tekemääsi ilmoitukseen, kirjaa tunnusten tiedot erittäin huolellisesti itsellesi muistiin.

Kuinka ilmoitukset käsitellään?

 • Ilmoitukset käsittelee Padasjoen kunnanhallituksen nimeämä työpari.
 • Ilmoituksen vastaanottajat ryhtyvät ilmoituksen johdosta tarvittaviin jatkotoimiin.
 • Väärinkäytösepäilyjä voidaan tutkia viranomaisten yhteistyönä tai ne voidaan siirtää poliisin tutkittavaksi.

Vastaanottajat voivat jättää ilmoituksen käsittelemättä, mikäli

 • Ilmoitus ei kuulu ilmoituskanavassa käsiteltäviin asioihin.
 • Ilmoitusta ei ole tehty vilpittömässä mielessä tai se on tehty vain vahingoittamistarkoituksessa.
 • Ilmoituksessa ei ole riittävästi tietoa, jotta asian käsittely olisi mahdollista eikä ilmoittajalta saada tarvittavia lisätietoja.
 • Asia on ratkaistu aiemmin.
 • Ilmoitus koskee luonteeltaan arkaluonteisia tai henkilökohtaisia tietoja.

Mikäli yhteystiedot on jätetty, ilmoittajalle ilmoitetaan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, kuinka asia on ratkaistu ja mitä toimenpiteitä ilmoituksen perusteella toteutetaan.

Palvelussa lähetetyt ilmoitukset ovat ainoastaan ennalta nimettyjen henkilöiden luettavissa.

Padasjoella ilmoitukset vastaanottavat ja käsittelevät

 • Eija-Liisa Kasesniemi, työsuojelupäällikkö
 • Jouni Häkkinen, sivistysjohtaja

Ilmoituskanavalle pääset tästä https://luotsi.navisec.fi/padasjoki/whistleblow/

Ilmoittajansuojelulaki

Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta tuli voimaan 1.1.2023. Kysymys on EU:n ilmoittajansuojeludirektiivin (2019/1937), eli ns. whistleblower-direktiivin täytäntöönpanosta. Sisäisen ilmoituskanavan perustamisvelvollisuus koskee myös niitä kuntia, kuntayhtymiä, liikelaitoskuntayhtymiä ja kunnallisia liikelaitoksia, joiden työ- tai virkasuhteessa olevien henkilöiden määrä on vähintään viisikymmentä.Siirry takaisin sivun alkuun