Rakentaminen ja alueiden käyttö

Rakennusvalvonta

Kaikkeen uudisrakentamiseen sekä suurempiin peruskorjaushankkeisiin tarvitaan lupa, rakennuslupa tai vähintään toimenpidelupa. Luvan myöntää paikallinen rakennusvalvontaviranomainen.

Alueiden käyttö

Kunnan maankäyttöä ja rakentamista ohjaavat yleiskaavat ja asemakaavat. Kaavoituksella tuetaan osaltaan kunnan toiminta-ajatusta viihtyisästä, kehittyvästä ja aktiivisesta kunnasta.

Siirry takaisin sivun alkuun