Rakentamiseen liittyvät luvat

Luvan hakijana tulee aina olla kiinteistön omistaja. Jos omistajia on useampia, niin kaikki ovat luvan hakijoita. Mikäli luvan hakeminen on osoitettu jollekin toiselle henkilölle, tulee tästä olla kiinteistön omistajan allekirjoittama valtakirja.

Kaikkiin lupahakemuksiin tarvitaan kiinteistön vuokrasopimus tai muu selvitys mistä ilmenee kiinteistön omistaja/omistajat. Mikäli kiinteistö on lainhuudatettu, selvitystä ei tarvita.

Pääpiirustukset tulee olla aina nimiöityjä, suunnittelijan allekirjoittamia.

Luvat

Siirry takaisin sivun alkuun