Lukion opiskelijakunta- ja tutortoiminta

Kaikki lukiomme opiskelijat muodostavat yhdessä opiskelijakunnan. Opiskelijakunnan äänitorvena koulua ja opiskelua koskevissa asioissa toimii hallitus, joka valitaan opiskelijoiden keskuudesta yleiskokouksessa vuodeksi kerrallaan. Hallitus vastaa kaikesta opiskelijakunnan toiminnasta. 

Opiskelijakunnan tärkein tehtävä on valvoa jäsenistönsä etua, vaikuttaa lukiota koskeviin yhteisiin päätöksiin sekä ajaa lukiolaisten tärkeinä pitämiä asioita. Tämän lisäksi hallitus järjestää lukiolaisille jaksonvaihtoiltapäiviä, erilaisia teemapäiviä, tapahtumia ja virkistystoimintaa, kuten perinteisen kevätretken.

Lukiomme opiskelijakuntatyö on aktiivista ja monipuolista. Rekisteröitynä yhdistyksenä opiskelijakunnalla on myös oma taloushallinto. Opiskelijakunta saa säännöllisesti varoja koulun kioskitoiminnan pyörittämisestä, koulukuvauksen järjestämisestä sekä rahastosijoituksista. Saadut tulot käytetään koko jäsenistön hyväksi esimerkiksi lukiolaisten oman tilan viihtyvyyden parantamiseen, teemapäiviin ja retkikustannuksiin. 

Myös hyväntekeväisyys on opiskelijakunnalle tärkeä asia. Jo vuosien ajan opiskelijakunta on tukenut guatemalalaisen kummityttö Yovannan koulunkäyntiä sekä valinnut koulun taksvärkkikohteen nuorten toiveiden mukaan.

Hallitus 2024-2025

Aada Nieminen, puheenjohtaja
Konsta Suppula, varapuheenjohtaja
Jutta Pusa, sihteeri
Jessika Pylvänen, talousvastaava
Wilma Heinonen, koulukuvaus- ja tutorvastaava
Tara Vilkman, kioskivastaava

Siirry takaisin sivun alkuun