Lukion yrittäjyyskasvatus

Kunnan yrittäjyyskasvatuksen perusteet ja tavoitteet

Yrittäjyyden vahvistamiseksi ja yrittäjyyskasvatusosaamisen kehittämiseksi Päijät-Hämeessä laadittiin yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimintaohjelma vuosille 2014–2020. Strategiassa määriteltiin yrittäjyyskasvatuksen visio sekä sitä konkretisoivat tavoitteet ja toimenpiteet perusasteelta korkea-asteelle saakka. Padasjoen yhtenäiskoulu ja lukio osallistui strategian suunnitteluun ja myöhemmin sen jalkauttamiseen Päijät-Hämeen alueen kouluihin.  

Padasjoki on sitoutunut edellä mainitun strategian ja toimintaohjelman toteuttamiseen kaikilla vuosiluokilla. Kunnan yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet liittyvät sekä omaehtoisen yrittäjyyden, sisäisen yrittäjyyden että ulkoisen yrittäjyyden vahvistamiseen. Tähän pyritään kehittämällä koulujen toimintakulttuuria monella tavalla työelämätaitoja ja yritteliäisyyttä vahvistavaksi. Yhteiskunnallisesti katsottuna yksi tavoite on, että oppilas ymmärtää yrittäjyyden merkityksen myös Padasjoen kunnalle työpaikkoja luovana rakenteena.

Padasjoen yhtenäiskoulu ja lukio on ollut jo vuosia alueellinen edelläkävijä yrittäjyyskasvatuksessa ja nuorten yrittäjämäisen asenteen vahvistamisessa. Eri yhteistyökumppaneiden kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä järjestämällä mm. yritysvierailuja ja yrittäjyysteemapäiviä sekä toteuttamalla Yrityskylä-oppimiskokonaisuutta. Yhteistyötä tehdään myös lukuvuosittain jokaiselle luokalle nimetyn kummiyrityksen kanssa. Yrittäjyyskasvatusta toteutetaan yhdessä Padasjoen Yrittäjät ry:n, Suomen Yrittäjät ry:n, Yrittäjyyskasvatuksen kehittäjäverkosto YES ry:n, Nuori Yrittäjyys ry:n, Talous ja Nuoret TATin, Lahden Nuorkauppakamari ry:n, LUT-yliopiston, Kehittämiskeskus Opinkirjon, Suomen 4H-liiton ja LADEC Oy:n kanssa.

Lisätietoja:
yrittäjyyskasvatuksen vastuuopettaja, YES Päijät-Häme alueyhteyshenkilö Marja-Riitta Tikkala
+358 44 7202 077
marja-riitta.tikkala@edu.padasjoki.fi

Siirry takaisin sivun alkuun