Opintotuki

Opiskelija voi saada opintotukea (opintorahaa, asumislisää ja opintolainan valtiontakausta) päätoimisiin opintoihin lukiossa. Opintotuen määrä vaihtelee asumismuodon, iän ja oppilaitoksen mukaan. Opiskelijan tulot ja joissain tapauksissa myös vanhempien tulot vaikuttavat opintotukeen. Koko opintotukea voi saada, kun opiskelija on täyttänyt 17 vuotta. Asumistukeen on oikeutettu myös alle 17-vuotias itsenäisesti asuva nuori. On hyvä huomioida, että opintotuen saaminen on sidottu opintojen etenemiseen

Opiskelija on oikeutettu koulumatkatukeen, jos koulumatka on vähintään 10 kilometriä. Jos opiskelija haluaa käyttää koulukuljetusta, tulee hänen hakea Kelan koulumatkatukea. Kelan tuen myöntämisedellytyksenä on 10 kilometrin lisäksi vähintään 54 euron koulumatkakustannukset kuukaudessa.

Opiskelijan omia matkustustapoja (oma auto tms.) tuetaan vain, jos joukkoliikennettä tai koulukuljetusta ei ole tai jos niiden ulkopuolelle jäävä yhdensuuntainen koulumatka on yli 5 km tai odotusaika yli 3 tuntia/koulupäivä.

Hakemuslomakkeita koulumatkatukea varten saa koulun kansliasta, jonne ne palautetaan täytettyinä mahdollisimman pian lukukauden alkaessa. Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan muutoksista, jotka voivat vaikuttaa koulumatkatuen myöntämisperusteisiin. Varsinaisen koulumatkatuen lisäksi Matkahuolto ja VR myöntävät opiskelija-alennuksia omalla yhteisellä opiskelijakortillaan tai Suomen Lukiolaisten Liiton jäsenkortilla.

Lisätietoja opiskelijoiden tukiasioista saat Kelasta: https://www.kela.fi/opintotuki

Siirry takaisin sivun alkuun