Työllisyys – neuvonta ja palvelut

Padaspaletti – työllisyydenhoitoyksikkö

Padaspaletti toimii kunnassa Taulun teollisuusalueella osoitteessa Sähkötie 8. Tiloissa on monipuolinen työllisyyspalveluja tukeva toimintaympäristö sisältäen metallin, puun ja käsitöiden harjoitteluympäristöt sekä ravitsemusalan pienimuotoiset harjoittelutilat. Työllisyydenhoitoyksikkö tarjoaa asiakkailleen apua ja tukea työllistymiseen liittyvissä haasteissa. Työllisyydenhoitoyksikössä tehdään myös asiakkaan tilanteeseen räätälöityjä työkykyarviointeja yhteistyössä kunnan liikuntakoordinaattorin kanssa. Yrityksille Padaspaletti tarjoaa työkykykoordinaattorin palveluita avuksi tilanteeseen, jossa yksittäisen työntekijän työkyky on heikentynyt.

Palvelumme;

Työntekijät

Työ- ja työskentelykyvyn arviointipalvelut

Yhdessä asiakkaan kanssa suunniteltu ja asiakkaan tarpeeseen räätälöity arviointijakso toteutetaan joko Padaspaletin omalla työpajalla ja/tai tarvittaessa kunnan muissa yksiköissä. Työ- ja työskentelykyvyn arviointi sisältää asiakkaan tarpeeseen räätälöidyt työtehtävät, itsearvioinnin, väliarvioinnin ja loppuyhteenvedon. Työ- ja työskentelykyvyn arviointia tehdää myös osittain yhteistyössä kunnan liikuntakoordinaattorin kanssa. Kaikki arvioinnin aikana tuotettu materiaali on asiakkaan omaisuutta ja asiakas päättää mihin niitä käyttää. Loppuyhteenveto on tarkoitettu asiakkaan tueksi hänen asioidessaan terveydenhuollon kanssa ja toisaalta terveydenhuollon avuksi asiakkaan tilanteen arvioimisessa. Yhteenvetoa voi käyttää myös muissa palveluissa, esim. TE- tai sosiaalipalvelut, asioitaessa.

Ohjaus ja neuvontapalvelut

Oli ongelma pieni tai iso Padaspalettiin voi olla yhteydessä joko soittamalla ja varaamalla tapaamisajan tai käymällä yksikössä. Pyrimme löytämään kaikille hänelle sopivan ratkaisun työllistymiseen tai työllistymisen edellytysten parantamiseen; keinoina mm. piilotyöpaikkojen löytäminen, työkokeilut, opintoihin hakeutuminen ja työ- ja työskentelykyvyn arviointipalvelut. Meillä on hyvät ja kattavat verkostot niin oppilaitoksiin, kuin useisiin alueen työnantajiinkin ja sen lisäksi toimiva yhteistyö hyvinvointialueen ja TE-toimiston kanssa.

Työnantajat – yritykset

Työvoiman löytämiseen liittyvät ratkaisut

Padaspaletti tuntee alueen työnhakijoita ja meillä on usein tieto mahdollisista, sillä hetkellä, käytettävissä olevista työntekijöistä. Autamme kontaktoinnissa ja keskustelun alkuun pääsemisessä. Autamme myös työkokeilusopimusten ja palkkatukiasioiden kanssa. Työkokeilusopimuksia teemme yrittäjien puolesta myös ihan fyysisestikin.

Työkykypalvelut

Padaspaletti tarjoaa yrittäjille työkykykoordinaattorin palveluita tilanteessa, jossa yksittäisen työntekijän työkyvyssä on haasteita ja työssä jaksaminen on uhattuna. Yhteyttä Padaspaletin työkykykoordinaattoriin voi ottaa joko työnantaja tai Padasjokelaisen yrityksen työntekijä, yhdessä voimme etsiä tilanteeseen sopivan ratkaisun, jonka tavoitteena aina ensisijaisesti on että työntekijä voi jatkaa työssään hänelle ja työnantajalle sopivin mukautuksin.
Yhteyttä työkykyasioissa kannattaa ottaa matalalla kynnyksellä, sillä kun asiat pitkittyy ne usein myös mutkistuu. Haasteen ei myöskään aina tarvitse olla terveyteen liittyvä, vaan se voi johtua myös haastavasta perhetilanteesta tms.

Siirry takaisin sivun alkuun