Talousveden laatu

Padasjoen vesihuollon toimittaman talousveden laatua valvotaan talousvesiasetuksen 1352/2015 mukaisesti. Valvovana viranomaisena toimii Päijät-Hämeen Sosiaali- ja terveysyhtymä. Vedenlaatua valvotaan ottamalla sekä viranomaisnäytteitä että käyttötarkkailunäytteitä valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

Alla olevassa taulukossa on vuoden viranomaisnäytekerroista laajin ja silloin tehtävät määritykset. Valvontatutkimusohjelman mukaisesti suppeampia näytteitä otetaan läpi vuoden.

Talousvesi on ollut laadultaan vaatimusten mukaista.

AlueNätteenottopäiväLausunto
Kullasvuori14.11.2023Näyte täyttää tutkituilta osin talousveden laatuvaatimukset
ja -suositukset (STMa 1352/2015).
Maakeski14.11.2023Näyte täyttää tutkituilta osin talousveden laatuvaatimukset
ja -suositukset (STMa 1352/2015).

Näytteet on tutkinut MetropoliLab Arrakosken veden ottamon osalta ja Eurofins Environment Testing Finland OY Kullasvuoren ja Maakesken veden ottamoiden osalta.

Siirry takaisin sivun alkuun