e-Daisy

eDaisy – hakeminen, muutos- ja tuloilmoitukset

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen
Varhaiskasvatuspaikkoja voi hakea ympäri vuoden, vähintään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.

Tee hakemus heti, kun

 • haet koulutukseen tai opiskelemaan
 • ilmoittaudut työvoimatoimiston asiakkaaksi
 • teet työpaikkahakemuksen
 • olet palaamassa töihin esimerkiksi perhevapaan jälkeen
 • Jos hoidon tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai opiskelusta eikä hoidon tarve ole ennakoitavissa, on hoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan. Tulevasta hoitopaikasta otetaan huoltajaan yhteyttä ja sovitaan hoidon aloittamisesta sekä hoitopaikkaan tutustumisesta.

Varhaiskasvatustapaikkaa haetaan sähköisesti. Asiointi tapahtuu suojatussa ympäristössä ja edellyttää vahvaa tunnistautumista, pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta.

Hoitopaikkaa haetaan eDaisy-palvelussa osoitteessa

Muutosilmoitus

Jos valitsemasi hoidontarve muuttuu toistaiseksi (vähintään 1 kalenterikuukausi), tee muutosilmoitus eDaisy-palvelussa.

Tee muutosilmoitus myös, kun

 • perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut
 • perheen olosuhteet ovat muuttuneet
 • maksu osoittautuu virheelliseksi
 • perheen koko muuttuu
 • osoite muuttuu

Mikäli maksupäätös perustuu asiakkaan antamiin virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista ja periä takautuvasti enintään vuoden ajalta

Tuloilmoitus
Perheellä on velvollisuus ilmoittaa tulotiedot varhaiskasvatuksen haun yhteydessä sekä myös kesken toimintavuoden, mikäli perheen tulot muuttuvat 10%. Myös perheen koon muutoksesta tulee ilmoittaa.

Palkkatulot ja Kelan maksamat eläke- ja etuustiedot voimme tarkistaa tulorekisteristä, mikäli huoltajat tai yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt ovat antaneet siihen luvan eDaisyssa.

Muut tuloselvitykset on toimitettava eDaisyn kautta viimeistään toisen varhaiskasvatuskuukauden loppuun mennessä. Mikäli asianmukaisia tuloselvityksiä ei ole saatu, määrätään korkein maksu.

Toimi näin: Anna lupa tulotietojen tarkistamiseen tulotietorekisteristä eDaisy-palvelussa kohdassa Käyttäjän perustiedot.

Liitteet, joita ei saada tulorekisteristä

 • yrittäjän tulot (liitteet: viimeisin vahvistettu verotuspäätös tai viimeisin tuloslaskelma ja tase)
 • pääomatulot ja osinkotulot
 • vuokratulot ja yhtiövastike
 • aikuiskoulutustuki
 • muut tulot, esimerkiksi maatilatalouden tulot, metsätulot, metsämaan pinta-ala ja sijainti
 • varhaiskasvatuksen piirissä olevan lapsen/lasten tulot, esimerkiksi elatusapu, -tuki, eläke
 • vähennettävät erät: maksettu elatusapu


Tee tuloselvitys eDaisy-palvelussa.

Siirry takaisin sivun alkuun