Hyvinvointi ja kulttuuri

Padasjoen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Päijät-Hämeen hyvinvointialue.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on yksi kunnan tärkeimpiä tehtäviä, ja sitä määrittävät ja ohjaavat useat lait, suositukset ja linjaukset. Kunnassa tehtävällä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, jonka tarkoituksena on asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn lisääminen sekä terveysongelmien ja väestöryhmien välisten terveyserojen vähentäminen. Se on tietoista vaikuttamista terveyteen ja hyvinvoinnin taustatekijöihin, kuten elintapoihin ja elämänhallintaan, elinoloihin ja elinympäristöön sekä palvelujen toimivuuteen ja saatavuuteen.

Padasjoen kunta on sitoutunut Päijät-Hämeen yhteisiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kärkiin: Mielen hyvinvointi, osallisuus ja yhteisöllisyys, arjen turvallisuus sekä päihteettömyys ja terveelliset elämäntavat.

hyvinvointi

Padasjoen kunta yhteistyökumppaneineen järjestää erilaisia kulttuuritapahtumia eri ikäisille. Yhteistyössä seurakunnan kanssa järjestetään vuosittain kirkkokonsertteja kesäisin ja joulun aikaan.

Padasjoen kunta on mukana Päijät-Hämeen kuntien lastenkulttuuri Efektissä, jonka myötä saamme useita lapsille ja nuorille suunnattuja kulttuurivierailuja vuosittain.

Vuoden kohokohta on aina elokuun viimeisenä lauantaina järjestettävä ”Sahan Valot”-tapahtuma nimekkäine artisteineen Mainiemen vanhalla sahalla, jota on viime vuosina kunnostettu idylliseksi ja kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi tapahtumapaikaksi.

Ajankohtaiset kulttuuritapahtumat löytyy tapahtumakalenterista.

kulttuuri
Siirry takaisin sivun alkuun