EPAS-hanke

Padasjoen yhtenäiskoulu ja lukio valittiin elokuussa 2018 yhdeksi Euroopan Parlamentin Ambassador School -yhteistyökouluksi (EPAS). Tähän 2017 käynnistyneeseen EU-hankkeeseen on päässyt mukaan noin tuhat koulua kaikista Euroopan Unionin jäsenmaista. Suomesta kouluja on mukana tällä hetkellä vajaa 40. Ambassador School -ohjelman tarkoituksena on vahvistaa koulujen EU-aiheista kansalaiskasvatusta ja lisätä tietoisuutta eurooppalaisuudesta, Euroopan Unionista ja parlamentaarisesta päätöksenteosta. Oleellista on kannustaa oppilaita keskustelemaan yhteisistä eurooppalaisista ja globaaleista asioista. 

Lukiolaiset Euroopan komissio

Padasjoen lukiossa eurooppalaisuuteen ja EU:hun liittyvät asiat ovat vahvasti näkyvissä opetuksessa ja koulun toimintakulttuurissa. Lukiossamme on valittavissa yhteiskuntaopin syventävä valinnaiskurssi YH07 Eurooppalaisuus ja Euroopan Unioni. Opiskelijamme osallistuvat säännöllisesti Euroopan Nuorten Parlamentin (EYP) toimintaan ja alueellisiin istuntoihin. Lisäksi järjestetään muun muassa EYP:n parlamenttisimulaatioita, EU-aiheisia teemapäiviä ja vaalitilaisuuksia eurovaalien yhteydessä, osallistutaan Euroopan Parlamentin Suomen toimiston ja Eurooppatiedotuksen opetusohjelmaan ja kutsutaan suomalaisia meppejä kouluvierailulle.  

Olemme vuosien aikana tehneet useita EU-opintomatkoja. Lukiomme kutsuttiin edustamaan Suomea Euroscola-istuntoon Strasbourgiin vuosina 2013, 2016 ja 2022. Suomalaisten meppien kutsusta opiskelijamme pääsivät EU-opintomatkalle Brysseliin keväällä 2014 ja 2017. Vuosina 2020 ja 2021 lukio edusti Suomea Euroscola-onlineistunnoissa. Viimeisin EU-opintomatkamme Brysseliin tutustumaan EU:n toimintaan ja toimielimiin toteutettiin marraskuussa 2023.

Lisätietoja:
EPAS-ohjelman vastuuopettaja Marja-Riitta Tikkala
+358 44 7202 077
marja-riitta.tikkala@edu.padasjoki.fi

Siirry takaisin sivun alkuun