Varhaiskasvatus

”On tärkeää millä tavoin ihminen herää,
miten aloittaa pitkän päivän.
Ja lapsuushan on juuri meidän aamumme.”

-Tove Jansson

Varhaiskasvatus

Padasjoen kunnan varhaiskasvatuksen tehtävänä on edistää lasten kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä perheiden kanssa. Varhaiskasvatus edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä. Lisäksi varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään tai opiskeluun.

Varhaiskasvatusta järjestetään Majavan päiväkodissa, vuorohoitoryhmä Pikkumajavassa, perhepäivähoidossa sekä Kullasvuoren koululla. Kullasvuoren koululla toimii esiopetus ja sitä täydentävä varhaiskasvatus.

Padasjoen varhaiskasvatusta toteutetaan varhaiskasvatussuunnitelmaa noudattaen sivistystoimen alaisena palveluna, jota johtaa sivistyslautakunta.

Varhaiskasvatukseen haetaan eDaisy toiminnanohjausjärjestelmän kautta.

Majavan päiväkoti

Majavan päiväkodissa toimii kaksi ryhmää: Peukaloiset ja Menninkäiset. Peukaloisten ryhmässä on  2-3-vuotiaita lapsia. Se toimii myös perhepäivähoidossa olevien lasten varahoitopaikkana. Menninkäisten ryhmässä on 4-5-vuotiaita lapsia. Päiväkodin piha on monipuolinen ja luonnonläheinen. Kumpuileva maasto lisää lasten aktiivisuutta vapaaseen leikkiin ja liikkumiseen.

Majavan päiväkoti

+358 447202015

Vuorohoitoryhmä Pikkumajava

Kirkkolammen rannalla, liikennepuiston läheisyydessä sijaitseva vuorohoitoryhmä Pikkumajava tarjoaa varhaiskasvatusta 1-2-vuotialle lapsille sekä vuorohoitoa tarvitseville varhaiskasvatuksen piiriin kuuluville lapsille.

Vuoropäiväkoti, Pikkumajava

+358 405104871

Perhepäivähoito

Padasjoella työskentelee omassa kodissaan yksi perhepäivähoitaja. Perhepäivähoito tarjoaa alle 3-vuotialle lapsille kodinomaisessa, pienessä ryhmässä turvallisen ja työstään pitävän hoitajan kodissa, joka samalla toimii lapsen kasvu- ja oppimisympäristönä.

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

Kullasvuoren koululla järjestetään esiopetuksen yhteydessä täydentävää varhaiskasvatusta ennen esiopetusta tai esiopetuksen jälkeen lapsen hoidontarpeen mukaan.

Avoin varhaiskasvatus

Avoin varhaiskasvatus (Minimajava) on opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeen mahdollistamaa kerhotoimintaa lapsille, jotka ovat kotihoidossa. Avoin varhaiskasvatus toimii Majavan päiväkodin tiloissa. Avointa varhaiskasvatusta tarjotaan 2-5-vuotiaille padasjokelaisille lapsille. Lisätietoja avoimesta varhaiskasvatuksesta saa toiminnan ohjaajalta puh.044 0529202.

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki

Varhaiskasvatus on kaikille lapsille yhteinen ja yhtäläinen, jonka sisällä lapsen erilaisiin tuen tarpeisiin vastataan monipuolisesti ja yksilökohtaisesti. Huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön yhdessä tehdyt havainnot kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta ovat lähtökohtana tuen tarpeen määrittämiselle. Tuen tarvetta arvioidaan säännöllisesti huoltajien, henkilöstön sekä tarvittaessa moniammatillisen työryhmän kanssa. Varhaiskasvatuksen tuen muodot ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki.

Varhaiskasvatuksen erityisosaaminen ostetaan ostopalveluna palvelutuottaja varhaiskasvatuksen erityisopettaja Satu Häppölältä.

Siirry takaisin sivun alkuun