Nuorisotyöstä Padasjoella

7.6.2024

Nuorisotyötä tekee Padasjoella tällä hetkellä kaksi työntekijää: Etsivä nuorisotyöntekijä Paavo Malaste ja vapaa-ajanohjaaja Laura Matikainen. Mitä nuorisotyöhön kuuluu Paavo ja Laura?

-Nuorisotyöhön kuuluu hyvin tiiviisti nuokun toiminnan pyörittäminen ja tiivis yhteistyö koulujen ja 4H:n kanssa. Sen lisäksi on myös kaikki teemaillat, retket ja tapahtumien järjestäminen. Kouluaikoina keskiviikkoisin jalkaudutaan yläkoululle kahvittelemaan nuorten kanssa ruokavälitunneilla. Viime aikoina on pidetty alakoululla myös pitkän välkän toimintoja, mihin kuuluu aktiivista, liikunnallista ja ryhmäyttävää toimintaa. 4H:n kanssa on järjestetty yhdessä tapahtumia ja teemailtoja, kuten tyttöjen iltoja. Päättäreiden aikana partioidaan katuja ja jalkaudutaan päätösjuhlijoiden keskuuteen. ”Pidetään huolta, että nuorilla on kaikki hyvin.”

Nuorisokahvilalla, eli nuokulla on nykyisessä mallissa kaksi työntekijää, joista toinen tekee etsivää nuorisotyötä, johon kuuluu muun muassa asiakastapaamisia ja kaikenlainen saatavilla olo. Toinen taas on vapaa-ajanohjaaja, jonka vastuulla on lasten ja nuorten ohjaus eri toimintaympäristöissä. Lisäksi yksi nuorisotyöntekijöistä ohjaa nuorisovaltuuston toimintaa. Nuorisotyöntekijät keskustelevat nuorten kanssa heitä askarruttavista asioista ja antavat tarpeenmukaista tukea ja ohjausta asioiden etenemiseksi. Uudet elämäntilanteet, kuten jatko-opinnot, kesätyöt ja armeija mietityttävät ja nuorisotyöntekijöiltä saa tietoa ja neuvontaa myös näihin liittyen. Yhteistyötä tehdäänkin myös opinto-ohjaajien, sosiaalipalveluiden, puolustusvoimien ja kesätyöpaikkojen työnantajien kanssa. Joissakin tilanteissa toimitaan yhteistyössä myös poliisin kanssa. Isossa kuvassa tärkeintä on olla lasten ja nuorten saatavilla ja antaa heille tukea erilaisiin tilanteisiin. Joskus riittää, että on vaan aikuisena läsnä.

Nuorisotyöhön kuuluu myös aktiivinen työskentely ehkäisevän päihdetyön parissa.  Päihdetyöryhmissä, joita on sekä kuntatasolla että seudullisesti, on aktiivisesti mukana nuorisotyön edustus. Päihteiden lisäksi myös tunnetaidoista on käyty pitämässä oppitunteja koululla. Nuorisotyöntekijät ovat tarpeen vaatiessa tehneet myös tehneet sijaisuuksia opettajille kouluilla, olleet mukana järjestämässä yökouluja ja tiukan paikan tullen jopa tuurailleet liikuntaryhmissä ohjaajina tai uimahallin kassalla. Nuorisotyöhön niin kuin moneen muuhunkin pienen kunnan toimialan työssä tehdään paljon sellaistakin, mikä ei varsinaiseen työtehtävään kuulu – se on merkki työntekijöiden joustavuudesta ja pienen organisaation toimivuudesta. Hyvinvointijohtaja Pauliina Koskela, mitä jää tekemättä?

-Nuorisotyö kunnissa on lakisääteistä toimintaa ja nykyisellään pystymme kyllä vastaamaan nuorisolain edellyttämiin vaateisiin. Nuorisotyössä toimintaa pitää kehittää koko ajan ja olemassa olevien hyvien toimintamallien lisäksi on kehiteltävä uusia menetelmiä nuorten tukemiseksi. Tälle vuodelle haettiin palkkarahaa työntekijälle, joka olisi keskittynyt lisäämään lasten ja nuorten liikkumista sekä koulussa että vapaa-ajalla, mutta tätä resurssia ei ainakaan toistaiseksi myönnetty. Siihen on sittemmin haettu hankerahaa syksylle, jotta valtakunnalliseen trendiin lasten ja nuorten liian vähäisestä liikkumisesta saataisiin vastattua. Lisäksi hankkeessa panostettaisiin lasten ja nuorten yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistämiseen.

-Oppivelvollisuuslain mukaan on kuntien vastuulla, että jokainen nuori on täysi-ikäisyyteen asti koulussa, mikä luo painetta nuorisotyölle. Mikäli nuori keskeyttää toisen asteen koulutuksen, on kunta velvollinen järjestämään hänelle uuden koulupaikan. Padasjoella on kehitetty hyvä malli yhteistyössä ammatillisten koulutusten järjestäjien kanssa nuorten opintojen etenemiseksi. Mikäli nuorella on syystä tai toisesta haasteita suoriutua opinnoistaan tai ne ovat jääneet rästiin, opiskelijat ovat voineet tulla opiskelemaan yleisiä oppiaineita nuokulle työntekijöiden ohjauksessa. Nuorisolain mukainen nuorisotyö koskee kaikkia alle 30-vuotiaita, jotka pitäisi siten kaikki saada aktivoitua. Tähän ei tällä hetkellä riitä resurssit ihan täysin ja siksi olemmekin pohtineet nuorten työpajatoiminnan perustamista aluehallintoviraston avustuksen turvin. Siten saataisiin vastattua tähänkin osa-alueeseen syvemmin kuin vain pintaraapaisulla. Kokonaisuutena nuorisotyö Padasjoella toimii hienosti, vaikka työntekijöitä onkin vaan kaksi. Me olemme onnistuneet rekrytoinneissa ja saatu huipputyypit työskentelemään lasten ja nuorten kanssa. Kun työntekijät ovat sitoutuneita työhönsä, valmiita joustamaan jopa äärimmilleen ja aidosti kiinnostuneita lasten ja nuorten asioista, työn ”jälkikin” näkyy.

Siirry takaisin sivun alkuun