Siirry sisältöön
Arkisto

Valtuuston puheenjohtajan puhe 11.12.2017

19.12.2017 8:00

Hyvät valtuutetut, viranhaltijat, kunnan työntekijät ja arvoisat kuntalaiset

Olemme päättämässä Suomen 100-vuotisjuhlavuotta ja tämän valtuustokauden ensimmäistä, kylläkin vajaata vuotta.

Valtuustokausi alkoi haastavien paikkaneuvotteluiden saattelemana, kuitenkin ilman äänestyksiä. Yhteistyö on sujunut rakentavasti kaikkien valtuustoryhmien,  viranhaltijoiden ja kunnan työntekijöiden kanssa.  

Valtuustokauden alkuvaiheessa on jouduttu painimaan edelliseltä valtuusto-kaudelta periytyvien haastavien kunnallisteknisten ongelmien kanssa sekä ratkomaan kunnan vastuulle kuuluvia velvoitteita. Jatkossa näihin liittyviä asioita kunnanvaltuutetut joutuvat ratkomaan yhä kiihtyvässä tahdissa varsinkin, kun SOTE- ja maakuntauudistus luovat jatkossa muutospaineita kunnan palveluihin. Kustannusrakenteen muuttuminen ja kiristyminen luo paineita myös kunta-yhteistyön kehittämiselle jo tällä valtuustokaudella.

Koulutoimen haasteena on jo vuosia ollut koulukiinteistöjen rapistuminen. Yli puoli miljoonaa euroa on jo kulunut remontteihin joita on suoritettu kiireellisesti ja onnistuneesti häiritsemättä kohtuuttomasti koulun toimintaa. Valitettavasti olosuhteista on käyty kirjeenvaihtoa ja suoritettu ylimääräiseksi koettuja tarkastuksia Aluehallinto-viraston kanssa, mikä ei ainakaan paranna Padasjoen imagoa. Näyttää siltä että koulukiinteistöt saadaan kuntoon ensivuoden aikana. Opettajille esitän erityisen kiitoksen joustamisesta ja selviytymisestä näissä vaikeissa olosuhteissa. Voidaankin todeta, että hyvin toimiva koululaitos on kunnan menestymisen ehdoton edellytys.

Liikuntapaikkojen ja vapaa-ajan liikunnan suhteen tilanne Padasjoella on niin nuorien kuin vanhojen osalta varsin hyvällä tolalla. Samaa ei voitane todeta kaikkien muiden palvelujen osalta, joiden tuottaminen on jouduttu siirtämään kunnan ulkopuolisiin käsiin. Ulkopuolelle siirtyvät kunnalliset palvelut tarkoittavat veroäyrien valumista muualle.

Muissakin kunnan kiinteistöissä on ilmennyt puutteita, uusien, erityisesti ilmastointiin liittyvien vaatimusten lisääntyessä, mutta myös iän tuomaa rapistumista. Näihin ongelmiin on kiinnitettävä huomiota ja tehtävä jatkuvaa ennaltaehkäisevää korjaustoimintaa ja huoltoa. Näin toimimalla vältytään parhaiten ennalta arvaamattomilta, suurilta vahinkokorjauksilta. On myös vaadittava korjaus- ja muutostöissä rakennusalihankkijoilta vastuullisuutta. Jotta tämä onnistuisi jatkossa paremmin, kaipaa kunnan teknisten asioiden hoito ja niistä vastaavien työntekijöiden toimenkuvat selkiinnyttämistä.

Tärkeimpiin kunnan vastuulla oleviin laitoksiin kuuluu myös Padasjoen vedenpuhdistamo. Puutteita laitoksen toiminnan suhteen on havaittu. Vedenpuhdistamolla on tästä syystä menossa tärkeitä korjauksia ja ne tuovat tullessaan paremman puhdistustehon laitokselle lisäten myös kustannus-tehokkuutta.

Vuotuisen kuntaretken teimme Karvian kuntaan. Retkeen osallistui ennätysmäärä viranhaltijoita ja valtuutettuja. Tutustuimme kuntatalouteen, uusittuun yhtenäis-kouluun ja uuteen lämpölaitokseen. Vierailulta saimme monia uusia ideoita. Varsinkin lämpölaitoksen kehittäminen oli Karvialla hoidettu mallikkaasti ja erityisesti tuli esiin kunnan ja yrittäjien hyvät suhteet. Todella hyvähenkisen retken aikana työstimme kuntastrategiaa ja elinkeinopolitiikan tavoitteita vuosille 2017 – 2020.

Padasjoen elinvoimaisuuteen tulee panostaa sekä rahaa, että työtä. Kuntaan on saatava uusia työpaikkoja, jotta kuihtuminen voidaan pysäyttää. Nyt kun olemme saaneet yksimielisesti laadittua elinkeinopoliittisen strategian sekä sen toteuttamissuunnitelman, pitää sitä lähteä määrätietoisesti toteuttamaan. Tavoitteena on 80 uutta työpaikkaa neljän vuoden aikana. Työ on käynnistynyt hyvin tilapäisjärjestelyin palkatun asiantuntijan avustuksella. Nyt on tehtävä päätöksiä, joilla jatko turvataan ja saadaan kunnan henkilöstö sekä luottamushenkilöitä, yritysten ja järjestöjen henkilöstöä mukaan toteuttamaan suunniteltuja, kunnan elinvoimaisuutta ja imagoa parantavia toimenpiteitä. Jokainen padasjokelainen ja vapaa-ajan asukas voi vaikuttaa yritysten ja kunnan menestymiseen esimerkiksi ostamalla tarvitsemansa tuotteet ja palvelut kotikunnan yrityksiltä. Padasjoki on hyvä paikkaa asua ja viihtyä vapaa-ajalla.

Padasjoen tiedon valtatie on rakentumassa valokuidun runkoverkoston ja kylien asiakasverkostojen avulla. Nopeasta ja lähes häiriöttömästä kaapeliyhteydestä on asiakkailta saatu myönteistä palautetta. Kunnan ja Elenian yhdessä rakentamaan verkostoon on investoitu noin kaksi miljoonaa euroa ja saatu alle sata asiakasta. Kustannukset ovat ylittäneet huomattavasti aiemmat arviot. Liittyjien määrä on jäänyt vähäiseksi.

Nyt on tilannearvion paikka; voimmeko kohdella kunnan asukkaita eriarvoisesti. Joillekin rakennetaan yli 20 000 euron valokuituyhteys, josta hän maksaa 1500 euroa ja pääosalle ei. Pitäisi verrata ainakin naapurikuntien kokemuksiin rakennuskustannusten ja liittyjien osuuteen rakennettujen alueitten osalta.

On myös selvitettävä, voimmeko saada edullisempia yhteyksiä ja palveluita operaattoreilta yhteistyön avulla.

Lopuksi haluan kiittää kuntalaisia, valtuutettuja, kunnan viranhaltioita ja kunnan työntekijöitä kunnan hyvinvoinnin eteen, kuluneella vuodella tehdystä työstä.

Erityisesti haluan kiittää ja esittää kunnioitukseni sotaveteraaneille, lotille ja niille sukupolville, jotka ovat mahdollistaneet sen, että maamme voi juhlia 100-vuotisitsenäisyyttä vapaana, kärkimaiden joukkoon kuuluvana sivistysvaltiona.

Toivotan kaikille kuntalaisille rauhallista Joulua ja menestystä uudelle vuodelle 2018

Ilkka Mertsalmi

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Postiosoite

Padasjoen kunta
PL35
17501 PADASJOKI

Käyntiosoite

Kellosalmentie 20
17500 PADASJOKI

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde 
03 552 911 (arkisin 9-15)

etunimi.sukunimi[at]padasjoki.fi
kirjaamo[at]padasjoki.fi
palaute[at]padasjoki.fi
info[at]padasjoki.fi