Arkisto

Turvallisesti kouluun omin voimin

6.8.2019 9:40

Kanta- ja Päijät-Hämeen liikenneturvallisuustyön painopiste on ”Liikkuva lapsi” vuosina 2019–2020. Teema on esillä kuntien liikenneturvallisuusryhmien toiminnassa. Koululaisten tulisi liikkua vähintään 1–2 tuntia päivittäin. Koulumatkojen käveleminen ja pyöräileminen ovat kouluikäisille tärkeä liikunnan lähde.

Koulujen alkaessa on otollinen hetki tarkastella perheen liikkumistottumuksia. Antamalla lapsen kulkea kouluun kävellen, pyörällä tai potkulaudalla tarjoaa lapselle mahdollisuuden ulkoiluun ja liikunnan harrastamiseen. Lihasvoimainen liikkuminen tekee hyvää terveydelle ja auttaa lasta keskittymään paremmin koulupäivän aikana.

Vanhemman vastuulla on suunnitella ja valita lapselle turvallisin reitti kodin ja koulun välille. Tien ylitykset kannattaa tehdä kohdissa, joissa koululaiset näkevät lähestyvät autot hyvin ja tulevat myös itse nähdyiksi. Mahdollisuuksien mukaan kannattaa aina suosia alikulkuja.

Koulureitti on hyvä kulkea yhdessä lapsen kanssa kävellen tai pyöräillen useamman kerran. Näin lapselle jää reitin lisäksi mieleen, miten eri kohdissa tulee toimia. Kun perusasiat ovat hallussa, kannattaa lapsen antaa toimia itsenäisesti ja seurata itse vierestä.

Jos lapsi kulkee vanhemman kyydillä kouluun, voi lapsen antaa kävellä osan matkasta jättämällä hänet pois kyydistä turvalliseen jättöpaikkaan ennen koulua. Siten lapsi saa nauttia kävelyn terveyshyödyistä. Vanhemman kannattaa harjoitella lapsen kanssa etukäteen, miten jättöpaikalta kuljetaan turvallisesti koululle.

 
Postiosoite

Padasjoen kunta
PL35
17501 PADASJOKI

Käyntiosoite

Kellosalmentie 20
17500 PADASJOKI

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde 
03 552 911

etunimi.sukunimi[at]padasjoki.fi
kirjaamo[at]padasjoki.fi
info[at]padasjoki.fi