Kuulutus Rantasalo ranta-asemakaava

14.11.2018 12:00

Alue sijaitsee Päijänteellä Maakesken kylässä Rantasalontien ja Petäjäsniementien varressa.

Markku Blomqvist on saattanut vireille ranta-asemakaavan laatimisen tilalle Rantasalo,

576-409-8-58, jonka pinta-ala on 37,3 ha. Alue sijaitsee Päijänteellä Maakesken

kylässä Rantasalontien ja Petäjäsniementien varressa.

 

Laadittavalla ranta-asemakaavalla alue on tarkoitus suunnitella pääosin omarantaisten loma-asuntojen alueeksi. Rakennuspaikat on tarkoitus sijoittaa yleiskaavassa rakentamiseen osoitetuille alueille siten, että yhtenäistä vapaata rantaviivaa ei kavenneta. Rakennuspaikkakohtainen rakennusoikeus on tarkoitus osoittaa siten, että se on yhtenevä rantayleiskaavan kanssa.

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, ranta-asemakaavan luonnoskartta, kaavakarttaan liittyvä kaavaseloste sekä maisemaseloste pidetään yleisesti nähtävillä 16.11. – 17.12.2018 Padasjoen kunnan teknisessä toimistossa (Kellosalmentie 20). Nähtävillä pidon aikana osalliset ja kunnan jäsenet voivat lausua suunnitelmasta mielipiteensä. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa Padasjoen kunnanhallitukselle osoitteella Kellosalmentie 20, 17500 Padasjoki 17.12.2018 mennessä. Lisätietoja asiasta antaa kaavan laatija Karttaako Oy / Pertti Hartikainen, puh. 0400 425 390.

 

Padasjoella 12.11.2018

Padasjoen kunnanhallitus


Tiedostot

Postiosoite

Padasjoen kunta
PL35
17501 PADASJOKI

Käyntiosoite

Kellosalmentie 20
17500 PADASJOKI

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde 
03 552 911

etunimi.sukunimi[at]padasjoki.fi
kirjaamo[at]padasjoki.fi
info[at]padasjoki.fi