Kuulutus Kullasvuori – Mainiemi jatko

24.10.2018 8:00

Kullasvuori-Mainiemen ranta-alueen asemakaavan muutos

 Padasjoen kunta on saattanut vireille Kullasvuori – Mainiemen ranta-alueen asemakaavamuutoksen.
Alueella on voimassa useampia asemakaavoja, joista vanhin on ollut voimassa 15 vuotta. Asemakaavojen toteutuminen ei ole edennyt toivotulla tahdilla ja tästä syystä Padasjoen kunta on nähnyt tarpeelliseksi päivittää alueen maankäyttösuunnitelmia.
Asemakaavan päivityksen tavoitteena on luoda paremmat edellytykset alueen kehittämiselle muun muassa matkailun näkökulmasta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on yleisesti nähtävillä 26.10. – 26.11.2018 kunnan teknisessä toimistossa, osoitteessa Kellosalmentie 20.
Nähtävilläpidon aikana osalliset voivat jättää mielipiteensä suunnitelmasta.
Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa Padasjoen kunnanhallitukselle osoitteella Kellosalmentie 20, 17500 Padasjoki 26.11.2018 mennessä.
Lisätietoja asiasta antaa RAMBOLL FINLAND OY / Tiina Heikkilä, puh. 040 139 5193.
Aineisto on nähtävänä myös kunnan www-sivuilla.

Padasjoella 22.10.2018
Padasjoen kunnanhallitus


Tiedostot

Postiosoite

Padasjoen kunta
PL35
17501 PADASJOKI

Käyntiosoite

Kellosalmentie 20
17500 PADASJOKI

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde 
03 552 911

etunimi.sukunimi[at]padasjoki.fi
kirjaamo[at]padasjoki.fi
info[at]padasjoki.fi