Kuulutus Kiiperänvuoren rantaosayleiskaavan muutos

26.6.2019 10:15

Maanomistajien aloitteesta on tullut vireille rantaosayleiskaavan muutoksen laatiminen Kiiperänvuoren alueella, Kaava-alue sijoittuu Padasjoen taajaman pohjoispuolelle Virmailansaaressa.

 

Maanomistajien aloitteesta on tullut vireille rantaosayleiskaavan muutoksen laatiminen Kiiperänvuoren alueella.

Muutoksella on tarkoitus osoittaa kaava-alueella jo rakennetut rakennuspaikat yleiskaavassa lohkomisen mukaisina. Samalla muutetaan jo saadun käyttötarkoituksen muutoksena yksi rakennuspaikka AO-asuinpientalojen alueeksi. Yksi vielä rakentamaton rakennuspaikka siirretään rakentamisen kannalta maastollisesti edullisempaa paikkaan ja sen käyttötarkoitus muutetaan AO-merkinnäksi.

Kaava-alue sijoittuu Padasjoen taajaman pohjoispuolelle Virmailansaaressa. Kaava-alueelle on matkaa Padasjoen kirkonkylästä Kellosalmentietä noin 10 km.                             

 

Kaavamuutosluonnoskartta sekä siihen liittyvä seloste pidetään yleisesti nähtävillä 27.6. – 5.7.2019 Padasjoen kunnan teknisessä toimistossa (Kellosalmentie 20)
ja 6.7. –29.7. Padasjoen kirjastossa (Vaahteratie 4).


Nähtävilläpidon aikana osalliset ja kunnan jäsenet voivat lausua suunnitelmasta mielipiteensä.

Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa

Padasjoen kunnanhallitukselle osoitteella Kellosalmentie 20, 17500 Padasjoki 29.7.2019 mennessä.
Lisätietoja asiasta antaa kaavan laatija
Insinööritoimisto Poutanen Oy, puh. 0400 480 338.

Aineisto on nähtävänä myös kunnan www-sivuilla /ajankohtaista.

Padasjoella 26.6.2019

Kunnanhallitus

Tiedostot

Postiosoite

Padasjoen kunta
PL35
17501 PADASJOKI

Käyntiosoite

Kellosalmentie 20
17500 PADASJOKI

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde 
03 552 911

etunimi.sukunimi[at]padasjoki.fi
kirjaamo[at]padasjoki.fi
info[at]padasjoki.fi