Siirry sisältöön
Arkisto

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pirkka Aholan puhe 19.12.2016

20.12.2016 14:00

Arvoisat valtuutetut, luottamushenkilöt ja kunnan henkilöstö

Kuluva valtuustokausi alkaa olla lopuillaan, tosin jatkamme vielä toukokuun 2017 loppuun asti, sillä valtakunnassa on päätetty, että vaalit keskitetään kevätaikaan. Niin myös kuntavaalit on siirretty pidettäviksi ensi keväänä. Jatkossa kuntavaalit pidetään yhdessä maakuntavaalien kanssa. Tämä vaalikausi ei Padasjoella ole ollut mitenkään helppo valtuuston puheenjohtajan näkökulmasta. Asioiden käsittelyssä ei haluta tai ei jakseta paneutua asioiden kaikkiin puoliin. Isot asiat menevät usein pienillä keskusteluilla päätökseen, mutta taloudellisesti pienet, paikallista tahoa koskevat päätökset kyllä nostavat keskustelua ja tunteita esiin. Ja siinähän on se demokratian ydin siihen saakka, kun päätös tehdään; näkemykset päätettävistä asioista pitää esittää ennen päätösten tekemistä, eikä vasta niiden jälkeen.

Koko vaalikauden ajan on koko yhteiskunta ollut muutosten myllerryksessä. Tämän päivän tilanne on se, että asiat eivät vain mene enää vanhaa tuttua rataa tässä maailmassa, vaan muutos on ollut jatkuvaa ja muutostahti asioissa vain jatkossakin nopeutuu ja sen mukana pitää elää. Pitkä taloudellinen taantuma yhteiskunnassamme on johtanut siihen, että vaurautta on vähemmän kuin mihin menneinä vuosina on totuttu.

Mm. sote- ja maakuntauudistukset ovat vaikutuksiltaan massiivisia uudistuksia. Väistämättä päättäjissä ja kuntalaisissa herää monia kysymyksiä tulevasta ja asioiden hoidosta. Sotea on valmisteltu pitkään ja lakiluonnokset ovat olleet lausuntokierroksella. Valmista pitäisi olla reilun vuoden päästä, jolloin lain pitäisi tulla voimaan. Sote-lailla korvataan kansanterveyslaki vuodelta 1972.

Tuolloin kunnanlääkärit korvattiin terveyskeskuslääkäreillä, koko terveydenhuollon järjestelmä muuttui ja ihmiset alkoivat saada hyviä terveyspalveluita.

Padasjoella terveyspalvelut ovat pelanneet erittäin hyvin: lääkäriin ja terveydenhoitajille on päästy nopeasti, jonot ovat olleet lyhyet ja kun hammaslääkärinkin toiminta saatiin kuntoon muutamia vuosia sitten, on järjestelmä toiminut hyvin. Etenkin se, miten Padasjoen hammashuolto toimii, on hyvä esimerkki siitä, kuinka pienessä yksikössä tehtävät hoituvat ensiluokkaisesti. Jokaisen kannattaa muistaa, että harvassa kunnassa lääkäriin tai hammashoitoon päästään samalla vauhdilla kuin täällä.

Kuluneiden neljän vuosikymmenen aikana on vallinnut jatkuva huoli kustannusten noususta niin kuntatasolla kuin valtion tasollakin. Rahoituksen turvaaminen tulevaisuudessa onkin merkittävä syy, miksi palvelurakenteita on pakko uusia.

Lain toteutus ei ole helppoa. Eri toimijat pitää saada toimimaan samaan suuntaan valinnanvapaus huomioiden. Vielä pitää ottaa huomioon tulevan lain tarkoitus, jonka mukaan ihmisten pitää saada koko maassa tasapuoliset mahdollisuudet sosiaali- ja terveyspalveluihin lähellä omaa asuinpaikkakuntaansa.

Maakuntauudistus on merkittävä. Jatkossa sote -asiat päätetään maakuntatasolla ja samalla sinne on siirtymässä osa nykyisistä väliportaan ja kuntien hoidettavista tehtävistä. Pienessä kunnassa edustus- ja vaikutusvalta jäävät paljolti maakuntavaalin ja ehdokasasettelun varaan. Tosin on näköpiirissä, että kunnille myös palaa valtaa hoitaa paikallisia asioita, joista esim. ely -keskukset ovat aikaisemmin päättäneet.

Nämä uudistukset, niin sote- kuin maakuntauudistuskin koskevat kaikkia Suomen kuntia, ei vain meitä. Muutos on kaikille yhtenäinen ja varmastikin herättää kysymyksiä ja ajatuksia meissä kaikissa.

Nykyisen valtuuston on tulevan kevään aikana saatava kunnan uusi hallintosääntö voimaan. Huhtikuun vaaleissa valittava tuleva valtuusto pääsee töihin 1.6.2017 alkaen. Niin kun tiedämme, hallintosääntö ohjaa koko kunnan toimintaa. Se ohjaa pitkälti sitä, millaisella hallintomallilla tullaan toimimaan ja millaisella luottamushenkilöorganisaatioilla tullaan kunnan asioita hoitamaan.

Nyt pyytäisinkin, että kun kunnan luottamushenkilöillä on näin joulun aikaan hiljaisempaa aikaa luottamustehtävistä, niin lueskelisitte nykyistä hallintosääntöä ja uutta mallisääntöä, jonka löydätte kuntaliiton sivulta. Silloin olisi pohjaa esittää kannanottoja jo valmisteluvaiheessa ja olisi näkemykset valmiiksi pohdittu, kun päätöksenteon aika koittaa.

Tänä vuonna valtuuston päättämistä asioista pidän merkittävimpänä elinkeinoryhmän alulle saattaman elinkeinostrategian vuosille 2017-2020, jonka valmisteluun valtuusto panosti niin seminaarin kuin valtuustoretkenkin muodossa. Valtuusto on nyt vahvistanut sen ja strategian avulla yritetään tosissaan luoda Padasjoelle 20 työpaikka vuodessa. Tavoite on mielestäni täysin realistinen: Sitä auttavat myös koko valtakunnassa nähtävissä olevat myönteiset signaalit talouden noususta. Uskomme, että kun on tarjolla työtä, on uusien asukkaiden saaminen pitäjäämme mahdollista. Tosin työmatkan merkitys on kaventunut suhteessa asuinpaikan valintaan. Palveluiden tarjonnalla ja sijainnilla kuten myös turvallisuudella on asuinpaikan valinnassa entistä isompi merkitys.

Murheenkryyni on sen sijaan ollut koulujen sisäilmaongelma. Tässä ongelmassa on ajauduttu mahdottomalta tuntuvaan vaiheeseen, jossa ei meidän luottamushenkilöiden tietotaito riitä ratkomaan näitä asioita eikä valtakunnassa saatavilla olevilla alan ammattihenkilöilläkään näytä riittävän keinoja asioiden kuntoon saamiseksi.

On vaikeuksia löytää syitä, mistä nämä ongelmat johtuvat. Kunnan haluttomuudesta ne eivät johdu ja hyväksynkin täysin kunnanhallituksen linjauksen, jonka mukaisesti ongelmien löytyessä ne tutkitaan alan ammattilaisen toimesta ja korjataan kohteet, joissa on puutteita. En allekirjoita väitettä ettei kunta tee mitään enkä hyväksy sosiaalisessa mediassa ja lehdistössä ilmenneitä väitteitä siitä, ettei asiaa oteta vakavasti kunnan taholta. Se on otettu vakavasti ja asian tutkimiseen on käytetty viimeisten kahden vuoden aikana yli 53.000 € ja kohteiden korjauksiin sekä puhdistukseen yli 100.000 €. Syitä sisäilmaongelmiin on varmaan moniakin. Syiden selvittämiseksi perustettu sisäilmatyöryhmä on kokoontunut tänä vuonna jo 9 kertaa ja henkilöitä eri ammattialoilta kokouksiin on osallistunut 8- 14. Työtunteja on käytetty satoja asioiden kuntoon saamiseksi.

Hyvät valtuutetut, olen edelleen samoilla linjoilla kuin jo viime vuoden puheessani. Silloin totesin, että kyseiset ongelmat ovat hyvin tiedossa viranomaisilla ja he hoitavat asiansa. Vetoan edelleen teihin, että asiaa ei kannata lietsoa yhtään enempää ja luoda hysteriaa. Huoli tilanteesta on varmastikin kaikilla yhteinen, mutta se ei todellakaan ratkea ketään syyttelemällä.

Matkailun kehittäminen on kunnan strategiassa nostettu yhdeksi kärkihankkeeksi.

Siinäkin valmistelua on jatkettu, uusien ideoiden ja mahdollisuuksien kartottamista on viety eteenpäin. Laajalla sektorilla, jota matkailuala edustaa, on monia erilaisia palveluntarjoajia, tarpeita ja mahdollisuuksia, vie asioiden valmistelu väkisinkin aikaa. On sanottu, että Lapin matkailun onnistuminen on vienyt kymmeniä vuosia ennen kuin on tultu tähän pisteeseen, missä nyt ollaan ja onnistuttu tarjoamaan työtä ja toimeentuloa eri alojen toimijoille.

Kuntatalous on pysynyt hyvin hallinnassa, kiitos tarkan taloudenpidon. Kiitos lautakunnille, niiden toimialapäälliköille sekä koko henkilöstölle. He ovat pitäytyneet annetuissa talousarvioraameissa ja jos ylityksiä on tullut, on niihin ollut täysin ymmärrettävät syynsä. Terveys- ja sosiaalitoimen palvelujen käyttöä on vaikea ennustaa ja niinpä lisärahoituskin on ollut välttämätön. Käyttötalouden mitoittaminen verotuloihin, valtionosuuksiin ja palvelumaksuihin perustuvaan tulorahoitukseen on parasta taloudenpitoa. Nyt hyväksytty talousarvio on edelleen tehty tiukan talouden pohjalle. Veroprosentit pysyvät entisellään lukuun ottamatta yleisen kiinteistöveroprosentin nostoa, joka oli lain määräämä toimenpide.

Tulevaisuudessa riittää pohdiskelemista. Kuinka Padasjoella eletään lähitulevaisuudessa ja pystytään kuntalaisille tarjoamaan jatkossakin ne palvelut, jotka kunnan tulee tuottaa ja joista meillä on oikeus päättää. Kuinka hyvin onnistumme tuottamaan palvelut ja varautumaan vuoden 2019 alkuun, jolloin maakuntauudistus astuu voimaan ja kuntaveroa tullaan lakisääteisesti leikkaamaan esityksen mukaan 12,3%- yksikköä.

Niihin vaikuttavat uudet päättäjät, jotka ensi kevään vaaleilla valitaan. Varmasti moni nykyinenkin luottamushenkilö on mukana vaaliehdokkaana ja toivonkin, että vaalikampanja käydään sivistyneesti ja korrektisti. Tavalla, jossa väitteet perustuvat faktoihin eikä ketään mustamaalata. Toivotan menestystä kaikille ehdokkaille vaaliin.

Hyvät valtuutetut, on aika kiittää Teitä ja koko luottamusmiesorganisaatiota menneestä vuodesta, olette antaneet aikaanne yhteisten asioiden hoitoon.

Erityisen kiitoksen haluan esittää pitkään luottamusmiehenä toimineelle Ilpo Pylväselle, joka nyt jättää luottamustehtävät. Kiitos siitä 24 vuoden aikana tehdystä työstä, jossa valtuustossa 20vuotta, kunnanhallituksessa 16 vuotta ja lukuisia edustuksia ja jäsenyyksiä muissa eri luottamuselimissä. Näin pitkän ajan palvelleena se on osoitus siitä, että luottamus pitää jokaisen itse ansaita ja Ilpo Pylvänen on sen ansainnut.

Samoin haluan kiittää Padasjoen kunnan koko henkilöstöä tehdystä työstä kuluneen vuoden aikana.

Toivotan kunnan luottamushenkilöille ja teidän perheillenne samoin kunnan koko henkilöstölle ja heidän perheilleen oikein rauhallista joulunaikaa ja Hyvää Uutta Vuotta 2017

Valtuuston pj. Pirkka Ahola

19.12.2016

Postiosoite

Padasjoen kunta
PL35
17501 PADASJOKI

Käyntiosoite

Kellosalmentie 20
17500 PADASJOKI

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde 
03 552 911 (arkisin 9-15)

etunimi.sukunimi[at]padasjoki.fi
kirjaamo[at]padasjoki.fi
palaute[at]padasjoki.fi
info[at]padasjoki.fi