Siirry sisältöön

EUROPARLAMENTTIVAALIT 2019

30.4.2019 8:00

EUROPARLAMENTTIVAALIT 2019

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26. päivänä toukokuuta 2019 klo 9.00-20.00 Padasjoen kirjastossa (Vaahteratie 4).

Suomessa toimitattavissa europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttänyt

a) Suomen kansalainen asuinpaikkaan katsomatta, ja
b) muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka ei ole menettänyt vaalikelpoisuuttaan kotivaltiassaan ja on viimeistään
80. päivänä ennen vaalipäivää ilmoittautunut maistraatille otettavaksi Suomen äänioikeusrekisteriin ja
b1)
jolla on kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää taib2) joka on EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen, joka asuu Suomessa.

Äänestäjän on ehdottomasti selvitettävä henkilöllisyytensä äänestyspaikalla. Siksi hänen tulee ottaa mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus, esim. ajokortti tai passi. Jos tällaista ei ole, poliisi myöntää maksutta väliaikaisen, äänestämistä varten tarkoitetun henkilökortin. Sitä haettaessa tarvitaan passikuva.

Ennakkoon äänestäminen Padasjoen kirjastossa (Vaahteratie 4) on mahdollista seuraavina aikoina:

ke

15.05.2019

10-16

to

16.05.2019

10-16

pe

17.05.2019

10-16

Ia

18.05.2019

10-14

su

19.05.2019

10-14

ma

20.05.2019

10-16

ti

21.05.2019

10-20

 

Ennakkoäänestys kotona

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan. Äänestäjän on ilmoitettava 14.5.2019 klo 16 mennessä halustaan äänestää kotonaan. Ilmoitus voidaan tehdä joko puhelimitse numeroon (03) 552 911 tai kirjallisesti kotiäänestyslomakkeella osoitteeseen Padasjoen kunnan keskusvaalilautakunta, Kellosalmentie 20 17500 Padasjoki. Ilmoituslomakkeita saa Kuntalan keskuksesta tai oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi. Määräaika  ilmoituksen tekemiselle on ehdoton. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, mistä myös on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle.

Laitosäänestys terveysaseman arviointiyksikössä, Pihlajakodissa, Visapuistossa ja Riekkotien asunnoissa (Kotirinne ja pienkodit) tapahtuu vaalitoimikunnan näissä laitoksissa ilmoittaman aikataulun mukaisesti. Laitoksessa voi äänestää ainoastaan siellä asuva tai hoidossa oleva.

Padasjoella 2.5.2019
Padasjoen
kunnan keskusvaalilautakunta

Postiosoite

Padasjoen kunta
PL35
17501 PADASJOKI

Käyntiosoite

Kellosalmentie 20
17500 PADASJOKI

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde 
03 552 911

etunimi.sukunimi[at]padasjoki.fi
kirjaamo[at]padasjoki.fi
info[at]padasjoki.fi