EDUSKUNTAVAALIT 2019

14.3.2019 8:00

EDUSKUNTAVAALIT  2019                                                             

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14. päivänä huhtikuuta 2019 klo 9.00 – 20.00 Padasjoen kirjastossa (Vaahteratie 4). 

Eduskuntavaaleissa äänioikeutettu on asuinpaikastaan riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Äänestäjän on ehdottomasti selvitettävä henkilöllisyytensä äänestyspaikalla. Siksi hänen tulee ottaa mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus, esim. ajokortti tai passi. Jos tällaista ei ole, poliisi myöntää maksutta väliaikaisen, äänestämistä varten tarkoitetun henkilökortin. Sitä haettaessa tarvitaan passikuva.

Ennakkoon äänestäminen Padasjoen kirjastossa (Vaahteratie 4) on mahdollista seuraavina aikoina:  

ke   03.04.2019                         10-16
to    04.04.2019                         10-16
pe   05.04.2019                         10-16
la    06.04.2019                         10-14
su   07.04.2019                         10-14
ma  08.04.2019                        10-16
ti     09.04.2019                         10-20

Ennakkoäänestys kotona

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan. Äänestäjän on ilmoitettava 2.4.2019 klo 16 mennessä halustaan äänestää kotonaan. Ilmoitus voidaan tehdä joko puhelimitse numeroon (03) 552 911 tai kirjallisesti kotiäänestyslomakkeella osoitteeseen Padasjoen kunnan keskusvaalilautakunta, Kellosalmentie 20  17500 Padasjoki. Ilmoituslomakkeita saa Kuntalan keskuksesta tai oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi. Määräaika ilmoituksen tekemiselle on ehdoton. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, mistä myös on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle.

Laitosäänestys terveysaseman arviointiyksikössä, Pihlajakodissa, Visapuistossa ja Riekkotien asunnoissa (Kotirinne ja pienkodit) tapahtuu vaalitoimikunnan näissä laitoksissa ilmoittaman aikataulun mukaisesti. Laitoksessa voi äänestää ainoastaan siellä asuva tai hoidossa oleva. 

Padasjoella 13.3.2019

Padasjoen kunnan keskusvaalilautakunta

 

Postiosoite

Padasjoen kunta
PL35
17501 PADASJOKI

Käyntiosoite

Kellosalmentie 20
17500 PADASJOKI

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde 
03 552 911

etunimi.sukunimi[at]padasjoki.fi
kirjaamo[at]padasjoki.fi
info[at]padasjoki.fi