Siirry sisältöön

 

Hiilineutraali Padasjoki

Kohti hiilineutraalia kuntaa -hanke käynnistyi vuonna 2008 viidessä kunnassa. Tuolloin Padasjoki oli yksi ensimmäisistä hankkeeseen osallistuneista kunnista. Vuoden 2021 alussa HINKU-hankkeessa on mukana jo 78 kuntaa ympäri Suomea. HINKU-kunnaksi ryhtyminen edellyttää Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) määrittelemien HINKU-kriteerien täyttymistä.

Tiukkaan päästövähennystavoitteeseen sitoutuneet Hinku-kunnat ovat mukana Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa. Kunnat ovat lupautuneet vähentämään alueensa kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Kunnat pyrkivät vähentämään kasvihuonepäästöjään parantamalla energiatehokkuutta ja lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä. Kunnat kannustavat myös paikallisia yrityksiä ja asukkaita ilmastotekoihin. Tutkijat, asiantuntijat, yritykset, virkamiehet, päättäjät ja kuntalaiset ideoivat ja räätälöivät yhdessä ratkaisuja, joilla voidaan vähentää etenkin liikenteen, asumisen ja kulutuksen päästöjä.

Kunnan alueen vuotuiset kasvihuonekaasupäästöt sekä energiatuotanto ja -kulutus voidaan laskea Suomen ympäristökeskuksen Kuntaliiton toimeksiannosta kehittämällä KASVENER-mallilla. Mallin päästösektorit ovat energia, teollisuuden prosessit (ei energiaperäiset), maatalous ja jätehuolto. 

Laskureita hiilijalanjäljen arviointiin ja seurantaan.

Kuntien kestävän kehityksen indikaattorit CO2 raportti

 

Hinku-teko

Suomen ympäristökeskus  voi myöntää kunnassa tehdylle mainiolle ilmastoteolle Hinku-tunnustuksen. Hinku-teot valitaan Hinku-verkoston kunnissa toteutetuista toimenpiteistä. Ne voivat olla kunnan, yrityksen, yhteisön tai yksityishenkilön toteuttamia. Palkittu saa diplomin ja julkisuutta. HINKU-teko.

Loikkaa mukaan tekemään Suomesta energia- ja materiaalitehokkuuden ykkönen! Energialoikka.

Energia- ja ympäristöasioiden hallinta on yhä useammin osa yrityksen arkea. Energia- ja ilmastoalalla toimivat yritykset ja yhteisöt ovat tervetulleita mukaan HINKU-verkostoon. HINKU-yritykset.

 

Kansalaisen ilmastolaskuri

Kansalaiselle päästöjen vähentäminen on helpompaa, kun tietää miten päästöt syntyvät. Suomen ympäristökeskuksen kehittämä Ilmastodieetti-laskuri on työkalu kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseen ja vähentämiseen. Laskuri huomioi asumisen, liikkumisen, jätteiden, ruuan ja muun kulutuksen aiheuttamat ilmastovaikutukset. 

Jokainen onnistuu halutessaan pienentämään hiilijalanjälkeään ja keinoja on monia. 100 fiksua arjen tekoa.

Lisätietoa Hiilineutraalit kunnat -hankkeesta: HINKU-verkosto

Padasjoen kunnan päästöraportti
Postiosoite

Padasjoen kunta
PL35
17501 PADASJOKI

Käyntiosoite

Kellosalmentie 20
17500 PADASJOKI

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde 
03 552 911 (arkisin 9-15)

etunimi.sukunimi[at]padasjoki.fi
kirjaamo[at]padasjoki.fi
palaute[at]padasjoki.fi