Vireillä olevat kaavat

Rantasalon ranta-asemakaava

Alue sijaitsee Päijänteellä Maakesken kylässä Rantasalontien ja Petäjäsniementien varressa.

Laadittavalla ranta-asemakaavalla alue on tarkoitus suunnitella pääosin omarantaisten loma-asuntojen alueeksi. Rakennuspaikat on tarkoitus sijoittaa yleiskaavassa rakentamiseen osoitetuille alueille siten, että yhtenäistä vapaata rantaviivaa ei kavenneta. Rakennuspaikkakohtainen rakennusoikeus on tarkoitus osoittaa siten, että se on yhtenevä rantayleiskaavan kanssa.

 

OAS_Rantasalo 23.10.2018.pdf (3,07 MB) 13.11.2018 14:53
Selostus Rantasalo 23.10.2018.pdf (2,03 MB) 13.11.2018 14:53
Kaava Rantasalo Luonnos 23.10.2018.pdf (1,42 MB) 13.11.2018 14:54
Luontoselvitys Rantasalo.pdf (7,8 MB) 13.11.2018 14:54

Kellosalmen ranta-asemakaava


Alue sijaitsee kunnan pohjoisosassa Päijänteen vesialueen rannalla Virmailansaaressa.
OAS_Kellosalmen_RAK_2018-05-09.pdf (742,4 kB) 27.6.2018 10:29
Kellosalmen ranta-asemakaava kaavaselostus.pdf (1,68 MB) 24.9.2018 12:30
Liite 9 Kellosalmi ranta-asemakaava.pdf (71,7 kB) 27.9.2018 15:23

 Kullasvuori-Mainiemi jatko

Ranta-alueen asemakaavan muutos

Mustalahdenkärjen ranta-asemakaavan muutosehdotus

Päijänteen Mustalahdenkärjen ranta-asemakaavan muutosehdotus pidetään yleisesti nähtävillä 1.12. – 30.12.2016 Padasjoen kunnan teknisessä toimistossa (Kellosalmentie 20). Maanantaina 5.12. kunnanvirasto on suljettu. Nähtävilläpidon aikana osalliset ja kunnan jäsenet voivat jättää muutosehdotuksesta muistutuksensa.


Ranta-asemakaavojen muutos on vireillä seuraavien kaavojen osalta:


Päijänteen rantayleiskaavan muutos, Kellosalmi

Kaavamuutosalue sijaitsee kunnan pohjoisosassa Päijänteen vesialueen rannalla Virmailansaaressa

 

Postiosoite

Padasjoen kunta
PL35
17501 PADASJOKI

Käyntiosoite

Kellosalmentie 20
17500 PADASJOKI

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde 
03 552 911

etunimi.sukunimi[at]padasjoki.fi
kirjaamo[at]padasjoki.fi
info[at]padasjoki.fi