Siirry sisältöön
eDaisy – hakeminen, muutos- ja tuloilmoitukset

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Varhaiskasvatuspaikkoja voi hakea ympäri vuoden, vähintään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.

Tee hakemus heti, kun

 • haet koulutukseen tai opiskelemaan
 • ilmoittaudut työvoimatoimiston asiakkaaksi
 • teet työpaikkahakemuksen
 • olet palaamassa töihin esimerkiksi perhevapaan jälkeen

Jos hoidon tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai opiskelusta eikä hoidon tarve ole ennakoitavissa, on hoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan. Tulevasta hoitopaikasta otetaan huoltajaan yhteyttä ja sovitaan hoidon aloittamisesta sekä hoitopaikkaan tutustumisesta.

 

Muutosilmoitus

Jos valitsemasi hoidontarve muuttuu toistaiseksi (vähintään 1 kalenterikuukausi), tee muutosilmoitus eDaisy-palvelussa

Tee muutosilmoitus myös, kun

 • perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut
 • perheen olosuhteet ovat muuttuneet
 • maksu osoittautuu virheelliseksi
 • perheen koko muuttuu
 • osoite muuttuu

Mikäli maksupäätös perustuu asiakkaan antamiin virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista ja periä takautuvasti enintään vuoden ajalta

 

Tuloilmoitus

Perheellä on velvollisuus ilmoittaa tulotiedot varhaiskasvatuksen haun yhteydessä sekä myös kesken toimintavuoden, mikäli perheen tulot muuttuvat 10%. Myös perheen koon muutoksesta tulee ilmoittaa.

Palkkatulot ja Kelan maksamat eläke- ja etuustiedot voimme tarkistaa tulorekisteristä, mikäli huoltajat tai yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt ovat antaneet siihen luvan eDaisyssa.

Muut tuloselvitykset on toimitettava eDaisyn kautta viimeistään toisen varhaiskasvatuskuukauden loppuun mennessä. Mikäli asianmukaisia tuloselvityksiä ei ole saatu, määrätään korkein maksu.  

 

Toimi näin

Anna lupa tulotietojen tarkistamiseen tulotietorekisteristä eDaisy-palvelussa kohdassa Käyttäjän perustiedot.

 

Liitteet joita ei saada tulorekisteristä

 • yrittäjän tulot (liitteet: viimeisin vahvistettu verotuspäätös tai viimeisin tuloslaskelma ja tase)
 • pääomatulot ja osinkotulot
 • vuokratulot ja yhtiövastike
 • aikuiskoulutustuki
 • muut tulot, esimerkiksi maatilatalouden tulot, metsätulot, metsämaan pinta-ala ja sijainti
 • varhaiskasvatuksen piirissä olevan lapsen/lasten tulot, esimerkiksi elatusapu, -tuki, eläke
 • vähennettävät erät: maksettu elatusapu

Tee tuloselvitys eDaisy-palvelussa.

 

Yhteystiedot
Varhaiskasvatusjohtaja
Minna Myllykangas
+358 44 720 2087
minna.myllykangas[at]padasjoki.fi
Varhaiskasvatuksen ohjaaja
Liisa Valonen
+358 44 720 2054
liisa.valonen[at]padasjoki.fi
Postiosoite

Padasjoen kunta
PL35
17501 PADASJOKI

Käyntiosoite

Kellosalmentie 20
17500 PADASJOKI

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde 
03 552 911 (arkisin 9-15)

etunimi.sukunimi[at]padasjoki.fi
kirjaamo[at]padasjoki.fi
palaute[at]padasjoki.fi