Esiopetus

Kunnan järjestämä lakisääteinen esiopetus on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille lapsille vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Esiopetus (klo 8.30 – 12.30) on maksutonta. Esiopetusta annetaan 700 tuntia vuodessa koulujen toiminta-aikana. Padasjoella esiopetusryhmä toimii Majavan päiväkodissa.

Esiopetuksen tavoitteena on itseensä luottava, tasapainoinen ja yhteistyökykyinen oppija. Oppimisympäristönä hyödynnetään luontoa, lähiliikuntapaikkaa, isoa päiväkodin pihaa ja ympäröivää kirkonkylää.

Mikäli lapsi tarvitsee hoitoa aamuisin (ennen klo 8.30) tai iltapäivisin (12.30 jälkeen), tulee sitä hakea erikseen.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan ennalta sovittuna ilmoittautumispäivänä Majavan päiväkodissa helmikuussa. Päivämäärä ilmoitetaan vuosittain kunnan verkkosivuilla ja Padasjoen Sanomissa.

Palvelupaikat

Majavan päiväkoti

Majavan päiväkodissa on Peukaloisten ja Menninkäisten ryhmät, varhaiskasvatusjohtajan toimisto ja omavalmistuskeittiö.

Majavatie 25, 17500 PADASJOKI

Aukioloajat

Normaalit palveluajat
Ma - Ti: 06:30 - 17:00
Ke - To: 06:30 - 17:00
Pe: 06:30 - 17:00

Kaikki tiedot

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään esiopetukseen. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty. Siihen voivat osallistua ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Lapset saavat esiopetusta aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Lapset saavat tänä aikana myös lounaan.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Pikkumajavan vuorohoitoryhmä

Pikkumajava on 1 – 6 –vuotiaiden vuorohoitoryhmä. Se sijaitsee kunnanviraston  ja terveysaseman välissä lähellä Kirkkolammen uimarantaa. Vuoropäivähoitoon on oikeus niillä lapsilla, joiden hoidon todellinen tarve perustuu molempien (tai ainoan) huoltajan vuorotyöhön tai opiskeluun liittyvään tarpeeseen. Hoitoajat tulee ilmoittaa 2 viikkoa etukäteen.

 Pikkumajavassa tavoitteena on, että lapsi, huoltajat ja työntekijät tulevat Pikkumajavaan mielellään. Pikkumajavassa vallitsee lämmin tunnelma. Kaikkia kohdellaan tasapuolisesti. Ilo ja huumori kuuluvat arkipäivään. Syliä ja halia on tarjolla.

Vuoropäiväkoti Pikkumajava
Kellosalmentie 22 B
17500 PADASJOKI
Vuoropäiväkoti
Pikku-Majava
+358 40 510 4871
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Minna Perälä
+358 44 0529220
minna.perala@padasjoki.fi
Postiosoite

Padasjoen kunta
PL35
17501 PADASJOKI

Käyntiosoite

Kellosalmentie 20
17500 PADASJOKI

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde 
03 552 911

etunimi.sukunimi[at]padasjoki.fi
kirjaamo[at]padasjoki.fi
info[at]padasjoki.fi