Siirry sisältöön

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma

Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014

 

Paikallinen opetussuunnitelma otetaan käyttöön porrastetusti:

Vuosiluokkien 1-6 osalta 1.8.2016

Seitsemännen vuosiluokan osalta 1.8.2017

Kahdeksannen vuosiluokan osalta 1.8.2018

Yhdeksännen vuosiluokan osalta 1.8.2019

 

"Kuitenkin 1.8.2016 alkavana lukuvuonna kuudennella vuosiluokalla opetetaan ympäristöopin asemesta biologiaa ja maantietoa sekä fysiikkaa ja kemiaa vuonna 2001 annetun valtioneuvoston asetuksen ja sen mukaisesti laaditun opetussuunnitelman mukaisesti."

"Opetussuunnitelman perusteiden lukujen 1-12 mukaisesti laadittu opetussuunnitelma voidaan kuitenkin ottaa käyttöön kaikilla vuosiluokilla 1.8.2016 lukuun ottamatta perusteiden lukuun 6 sisältyviä päättöarviointia ja todistuksia koskevia määräyksiä sekä lukuun 12 sisältyviä perusopetuksen valinnaisuutta koskevia määräyksiä. Näiltä osin käyttöönotto tapahtuu vuosiluokittain porrastettuna siten kuin edellä todetaan."

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

Perusopetuksen OPS

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ops/4120134/perusopetus/tiedot

Opintokirjat
Nimi
Opintokirja 7 lk.pdf (335,1 kB)
Opintokirja 8 lk.pdf (334,2 kB)
Opintokirja 9 lk.pdf (435,5 kB)
Postiosoite

Padasjoen kunta
PL35
17501 PADASJOKI

Käyntiosoite

Kellosalmentie 20
17500 PADASJOKI

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde 
03 552 911 (arkisin 9-15)

etunimi.sukunimi[at]padasjoki.fi
kirjaamo[at]padasjoki.fi
palaute[at]padasjoki.fi