Siirry sisältöön

Perusopetuksen oppilashuolto

Oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä, edistetään välittämisen ja myönteisen vuorovaikutuksen kulttuuria kouluyhteisössä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus.

Oppilaiden oppimista edistäviä tukitoimia suunnitellaan aina yhteistyössä erityisopettajan, luokanopettajan ja/tai aineenopettajan, vanhempien ja mahdollisesti myös koulupsykologin kanssa. Kouluterveydenhuollon (koulun terveydenhoitaja) tehtäviin kuuluu oppilaan hyvinvoinnin ja terveyden seuraaminen, arviointi ja edistäminen esim. terveystarkastukset ja neuvonta, pitkäaikaissairauksien huomiointi koulutyössä, mielenterveystyö, seksuaali- ja ehkäisyneuvonta, rokotukset, ensiapu koulutapaturmissa ja äkillisissä sairaustapauksissa. Koulukuraattori tarjoaa keskusteluapua kaikenlaisissa oppilaan koulunkäyntiin ja vapaa-aikaan liittyvissä kysymyksissä. Koulukuraattori tukee ja auttaa oppilasta selviytymään mahdollisimman hyvin elämän eri tilanteissa sekä tukee huoltajia ja opettajia heidän kasvatustehtävässään. Koulupsykologi kartoittaa mm. oppimisvaikeuksia sekä erilaisia mielialaan, käyttäytymiseen ja keskittymiseen liittyviä asiat.

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Palvelupaikat

Pappilanmäen koulu

Pappilanmäen koululla toimivat perusopetuksen luokat 7 - 9 ja lukio

Puistotie 8, 17500 PADASJOKI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Yhteystiedot perusopetuksen oppilashuoltoon Padasjoen kunnassa: https://www.padasjoki.fi/fi/Palvelut/Kasvatus-ja-koulutus/Perusopetus/Oppilashuolto
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20131287

Yhteystiedot
Opinto-ohjaaja
Asta Järvinen
+358 44 0529336
asta.jarvinen@edu.padasjoki.fi
Koulukuraattori
Heli Virtanen
+358 44 778 0415
heli.virtanen@paijatha.fi
Kouluterveydenhoitaja
Jutta Salonen
+358 44 780 1166
jutta.salonen@phhyky.fi
Koulunuorisotyöntekijä
Tytti Alho
+358 44 420 2655
tytti.alho@padasjoki.fi
Koulupsykologi
Virpi Seppälä
+358 50 473 0241
virpi.seppala@terveystalo.com
Postiosoite

Padasjoen kunta
PL35
17501 PADASJOKI

Käyntiosoite

Kellosalmentie 20
17500 PADASJOKI

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde 
03 552 911 (arkisin 9-15)

etunimi.sukunimi[at]padasjoki.fi
kirjaamo[at]padasjoki.fi
palaute[at]padasjoki.fi