Siirry sisältöön

Oppilaanohjaus vuosiluokilla 7-9

 

Oppilaanohjauksen perustehtävänä on edistää oppilaiden kasvua ja kehitystä siten, että oppilaat pystyvät kehittämään opiskeluvalmiuksiaan ja vuorovaikutustaitojaan. Oppilaanohjaus tukee oppilaita tekemään arkielämää, opiskelua, jatko-opintoja sekä tulevaisuutta koskevia päätöksiä ja valintoja. Oppilaanohjauksen avulla edistetään tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden toteutumista sekä ehkäistään syrjäytymistä koulutuksesta ja työelämästä. Oppilaanohjausta toteutetaan yhdessä huoltajien, opettajien, koulutuksen järjestäjien ja monien koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Päävastuu oppilaanohjauksen toteuttamisesta on kuitenkin opinto-ohjaajalla.

 

Peruskoulun ohjaussuunnitelmassa kuvataan: oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet, toimintatavat, työn- ja vastuunjako sekä monialaiset verkostot, kodin ja koulun ohjausyhteistyö, koulun työelämäyhteistyö sekä työelämään tutustumisen järjestelyt.

 

Oppilaanohjaus 7. luokalla

Alakoulusta yläkouluun

 • ryhmäyttäminen

 • sopeutuminen yläkouluun

 • perusopetuksen rakenne

Opiskelu

 • opiskelutaidot

 • opiskelun merkitys

 • valinnaisaineet 8.luokalle

Minä ja muut

 • itsetuntemus

 • ihmissuhdetaidot

 • yhteistyötaidot

 • suvaitsevaisuus

Muut

 • yhden päivän TET koulun keittiöllä (marras-joulukuu)

 • kesätyöt

 • yksilöohjaukset

 

Oppilaanohjaus 8. luokalla

Minä ja muut                                                               

 • Itsetuntemus

 • Ihmissuhdetaidot

 • Yhteistyötaidot

 • Suvaitsevaisuus

Opiskelu                                                 

 • Opiskelutaidot

 • Valinnaisaineet 9. luokalle

Koulutusrakenne

 • Suomen koulutusjärjestelmä

Työelämätietoisuus                                                

 • Työn ja ammattien muuttuminen

 • Elinkeinorakenne pääpiirteittäin

 • Ammattialat pääpiirteittäin

 • Perehtyminen ammatteihin

 • Kesätyöt

 • Viikon mittainen TET (maaliskuu)

Muut

 • Yksilöohjaukset

Oppilaanohjaus 9. luokalla

Minä ja muut                                                               

 • Itsetuntemus

 • Ihmissuhdetaidot

 • Yhteistyötaidot

 • Suvaitsevaisuus

Jatko-opinnot

 • Koulutusvaihtoehdot

 • Yhteishaku

Työelämä

 • Työelämätietous

 • Nuorten työlainsäädäntö

 • Yrittäjyys

 • Kesätyöt

 • Kaksi viikonmittaista TETtiä

Muut

 • Yksilöohjaukset

 

Postiosoite

Padasjoen kunta
PL35
17501 PADASJOKI

Käyntiosoite

Kellosalmentie 20
17500 PADASJOKI

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde 
03 552 911 (arkisin 9-15)

etunimi.sukunimi[at]padasjoki.fi
kirjaamo[at]padasjoki.fi
palaute[at]padasjoki.fi