Siirry sisältöön

Oppilaanohjaus vuosiluokilla 1-6

 

Oppilaanohjaus toteutuu kiinteänä osana muuta opetusta ja koulun toimintaa. Oppilaanohjauksesta vastaa luokanopettaja yhdessä muiden opettajien kanssa. Oppilaanohjausta toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa.

 
 

Oppilaanohjaus vuosiluokilla 1-2

 • edistetään opiskeluvalmiuksien ja -taitojen kehittymistä

 • tuetaan vähitellen kasvavaa vastuunottoa koulutyöstä sekä omista tehtävistä ja tavaroista

 • ohjataan tavoitteiden asettamisessa sekä annetaan kannustavaa ja ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta

 • valitaan työpapoja ja palautteen antamisen tapoja, jotka mahdollistavat oppilaiden myönteisen käsityksen muodostumisen itsestään oppijoina ja ryhmän jäseninä

 • ohjataan vuorovaikutustaitojen harjoittelemiseen ja ryhmässä toimimiseen

 • kannustetaan myös osallisuuteen omassa lähiympäristössään

 • aloitetaan tutustuminen ammatteihin ja työelämään luokan tai koulun sisäisistä tehtävistä sekä oppilaan lähipiirin

  ammateista

 

Oppilaanohjaus vuosiluokilla 3-6

 • tuetaan opiskelustrategioiden tunnistamisessa ja kehittämisessä

 • vahvistetaan kykyä asettaa itselle tavoitteita ja arvioida tavoitteiden saavuttamista

 • edistetään oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä

 • autetaan tunnistamaan oppiaineiden ominaispiirteitä sekä valitsemaan kuhunkin oppiaineeseen soveltuvia opiskelumenetelmiä

 • tuetaan sosiaalisten taitojen ja ryhmässä toimimisen taitojen kehittymistä

 • ohjataan tunnistamaan ja arvostamaan sekä omia että toisten vahvuuksia, kykyjä ja taitoja

 • ohajataan ottamaan vastuuta elämästään, opiskelustaan, valinnoistaan sekä toiminnastaan ryhmän ja lähiyhteisönsä aktiivisena jäsenenä ja toimijana

 • tarjotaan mahdollisuuksia osallisuuteen ja vaikuttamiseen omassa kouluyhteisössä ja lähiympäristössä, jolloin oppilaiden käsitys yhteiskunnallisista vaikutusmahdollisuuksista alkaa muotoutua

 • järjestetään tutustumista lähiseudun ammatteihin, työpaikkoihin ja elinkeinoelämään. Mahdollisten tutustumiskäyntien ja vierailujen yhtenä tehtävänä on esitellä oppilaille työelämää, yrittäjyyttä ja erilaisia ammatteja. Niillä myös edistetään oppilaiden ammatillisen kiinnostuksen heräämistä.

 

 

Postiosoite

Padasjoen kunta
PL35
17501 PADASJOKI

Käyntiosoite

Kellosalmentie 20
17500 PADASJOKI

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde 
03 552 911 (arkisin 9-15)

etunimi.sukunimi[at]padasjoki.fi
kirjaamo[at]padasjoki.fi
palaute[at]padasjoki.fi