Siirry sisältöön

Perusopetuksen oppilashuolto

Oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä, edistetään välittämisen ja myönteisen vuorovaikutuksen kulttuuria kouluyhteisössä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus.

Oppilaiden oppimista edistäviä tukitoimia suunnitellaan aina yhteistyössä erityisopettajan, luokanopettajan ja/tai aineenopettajan, vanhempien ja mahdollisesti myös koulupsykologin kanssa. Kouluterveydenhuollon (koulun terveydenhoitaja) tehtäviin kuuluu oppilaan hyvinvoinnin ja terveyden seuraaminen, arviointi ja edistäminen esim. terveystarkastukset ja neuvonta, pitkäaikaissairauksien huomiointi koulutyössä, mielenterveystyö, seksuaali- ja ehkäisyneuvonta, rokotukset, ensiapu koulutapaturmissa ja äkillisissä sairaustapauksissa. Koulukuraattori tarjoaa keskusteluapua kaikenlaisissa oppilaan koulunkäyntiin ja vapaa-aikaan liittyvissä kysymyksissä. Koulukuraattori tukee ja auttaa oppilasta selviytymään mahdollisimman hyvin elämän eri tilanteissa sekä tukee huoltajia ja opettajia heidän kasvatustehtävässään. Koulupsykologi kartoittaa mm. oppimisvaikeuksia sekä erilaisia mielialaan, käyttäytymiseen ja keskittymiseen liittyviä asiat.

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Palvelupaikat

Kullasvuoren koulu

Kullasvuoren koulussa toimivat 1 - 6 luokat ja pienluokka sekä kunnan järjestämä aamuparkki- ja iltapäiväkerhotoiminta.

Koulukuja 2, 17500 PADASJOKI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20131287

Yhteystiedot
Hyvinvointijohtaja / Koulukuraattori
Pauliina Koskela
+358 40 041 9364
pauliina.koskela[at]padasjoki.fi
Koulunuorisotyöntekijä
Eetu Reiman
+358 44 052 9299
eetu.reiman@edu.padasjoki.fi
Opinto-ohjaaja
Kati Saarinen
+358 44 0529336
kati.saarinen@edu.padasjoki.fi
Kouluterveydenhoitaja
Laura Kanden
+358 44 780 1166
laura.kanden@phhyky.fi
Koulupsykologi
Mervi Heikkilä
+358 44 261 3878
Postiosoite

Padasjoen kunta
PL35
17501 PADASJOKI

Käyntiosoite

Kellosalmentie 20
17500 PADASJOKI

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde 
03 552 911

etunimi.sukunimi[at]padasjoki.fi
kirjaamo[at]padasjoki.fi
palaute[at]padasjoki.fi
info[at]padasjoki.fi