Opiskeluhuolto

Oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä, edistetään välittämisen ja myönteisen vuorovaikutuksen kulttuuria kouluyhteisössä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus.

Erityisopetus

Oppilaiden oppimista edistäviä tukitoimia suunnitellaan aina yhteistyössä erityisopettajan, luokanopettajan ja/tai aineenopettajan, vanhempien ja mahdollisesti myös koulupsykologin kanssa.

Koulussamme työskentelee laaja-alainen erityisopettaja, joka vastaa osa-aikaisen erityisopetuksen toteuttamisesta ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tukemisesta. Hän myös kartoittaa oppilaiden oppimisvaikeuksia ja ohjaa tarvittaessa koulupsykologin tutkimuksiin.

Laaja-alainen erityisopetus voi olla säännöllistä, jaksottaista tai tilapäistä yksilö- tai pienryhmäopetusta. Sitä voidaan myös antaa perusopetusryhmissä samanaikaisopetuksena siten, että erityisopettaja osallistuu oppilaiden tukemiseen ja opettamiseen yhdessä luokan/aineenopettajan kanssa.

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden, oppilashuollon muun henkilöstön, opettajien ja huoltajien kanssa. Kouluterveydenhuollon ydintoimintoja ovat määräajoin koko ikäluokalle toistuvat terveystapaamiset ja -tarkastukset, terveysneuvonta ja tautien ehkäisy sekä varhainen toteaminen. Keskeisenä tavoitteena on koululaisten terveyden edistäminen. Kouluterveydenhuolto on järjestetty Padasjoella yhteistyössä Peruspalvelukeskus Oivan kanssa.

Kouluterveydenhuollon tehtäviin kuuluu:

 

Oppilaan hyvinvoinnin ja terveyden seuraaminen, arviointi ja edistäminen esim. terveystarkastukset ja neuvonta, pitkäaikaissairauksien huomiointi koulutyössä, mielenterveystyö, seksuaali- ja ehkäisyneuvonta, rokotukset, ensiapu koulutapaturmissa ja äkillisissä sairaustapauksissa

Moniammatillinen yhteistyö-osallistuminen oppimisen, tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmien tunnistamiseen ja selvittämiseen yhteistyössä muun oppilashuoltohenkilöstön ja opetushenkilöstön kanssa. Kouluterveydenhuolto tuo tähän työhön terveyden edistämisen, terveydenhoidon ja lääketieteellisen asiantuntemuksen.

 

Kouluterveydenhuollon tarkastukset suoritetaan vuosittain luokilla 1-9, laajat terveystarkastukset tehdään 1, 5 ja 8.luokille johon kuluu terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastukset. Laajoihin tarkastuksiin kutsutaan vanhemmat.

Vanhemmat voivat olla suoraan yhteydessä terveydenhoitajaan lapsen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Oppilas voi hakeutua terveydenhoitajan vastaanotolle sovittuina päivinä.

 

Terveydenhoitaja on paikalla Pappilanmäen koululla to ja joka toinen pe, Kullasvuoren koululla ke.

 

Koulukuraattori 

Koulukuraattori tarjoaa keskusteluapua kaikenlaisissa oppilaan koulunkäyntiin ja vapaa-aikaan liittyvissä kysymyksissä. Koulukuraattori tukee ja auttaa oppilasta selviytymään mahdollisimman hyvin elämän eri tilanteissa sekä tukee huoltajia ja opettajia heidän kasvatustehtävässään.

Koulupsykologi

Koulupsykologi kartoittaa mm. oppimisvaikeuksia sekä erilaisia mielialaan, käyttäytymiseen ja keskittymiseen liittyviä asiat.
Yhteystiedot
Hyvinvointijohtaja / Koulukuraattori
Pauliina Koskela
+358 40 041 9364
pauliina.koskela[at]padasjoki.fi
Koulunuorisotyöntekijä
Eetu Reiman
+358 44 052 9299
eetu.reiman@edu.padasjoki.fi
Opinto-ohjaaja
Kati Saarinen
+358 44 0529336
kati.saarinen@edu.padasjoki.fi
Kouluterveydenhoitaja
Laura Kanden
+358 44 780 1166
laura.kanden@phhyky.fi
Koulupsykologi
Mervi Heikkilä
+358 44 261 3878
Postiosoite

Padasjoen kunta
PL35
17501 PADASJOKI

Käyntiosoite

Kellosalmentie 20
17500 PADASJOKI

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde 
03 552 911

etunimi.sukunimi[at]padasjoki.fi
kirjaamo[at]padasjoki.fi
info[at]padasjoki.fi