Siirry sisältöön

Ylioppilastutkinto ja päättötodistus

Ylioppilastutkinto koostuu kahdesta osasta: lukiokurssien suorittamisesta (lukion päättötodistus) ja ylioppilaskirjoituksista. Lukion suoritettuaan opiskelija saa päättötodistuksen. Opiskelija, joka ei ole suorittanut hyväksyttävästi lukion oppimäärää, ei saa lukion päättötodistusta eikä myöskään ylioppilastutkintotodistusta.

Ylioppilastutkinnon rakenne ja suorittamisoikeus

Ylioppilastutkinto koostuu seuraavista kokeista:

  1. Äidinkielen koe

  2. Toisen kotimaisen kielen koe

  3. Vieraan kielen koe

  4. Matematiikan koe

  5. Reaalikoe

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä pakollista koetta, joista äidinkielen koe on kaikille pakollinen, loput kolme pakollista koetta valitaan kohdista 2-5. Opiskelijan on mahdollista suorittaa tämän lisäksi muita kokeita ylimääräisinä. Ylimääräisen kokeen hylättyä arvosanaa ei merkitä yo-todistukseen.

Ylioppilastutkinnon laatimisen perusteena ovat oppiaineiden pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit (ks. tuntijako). Osallistumisoikeus on kuitenkin jo pakollisten kurssien perusteella. Rehtorin päätöksellä kokeeseen voi osallistua myös opiskelija, jolla voidaan muutoin katsoa olevan riittävät edellytykset kokeesta suoriutumiseen (mahdollistaa mm. syksyllä 1. jakson kurssien huomioimisen suoritettuina kursseina ennen syksyn kirjoituksia).

Ylioppilastutkinto on mahdollista suorittaa hajautetusti 2-3 peräkkäisellä kerralla. Kevään ja syksyn kirjoitukset ovat samanarvoisia. Sitovat ilmoittautumiset kirjoituksiin on tehtävä koulun ilmoittamaan päivämäärään mennessä.

Lisätietoja voit kysyä opolta, rehtorilta, aineenopettajilta, koulusihteeriltä ja Ylioppilaslautakunnalta

Kevään 2023 koepäivät:

ti 14.3.

äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe, suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe

to 16.3.

vieras kieli, lyhyt oppimäärä
englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä, italia, portugali, latina, saame

pe 17.3.

äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe

ma 20.3.

vieras kieli, pitkä oppimäärä
englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä

ke 22.3.

matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

pe 24.3.

reaali (psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia)

ma 27.3.

toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 

ke 29.3.

reaali (uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto) 

pe 31.3.

saamen äidinkieli ja kirjallisuus -koePostiosoite

Padasjoen kunta
PL35
17501 PADASJOKI

Käyntiosoite

Kellosalmentie 20
17500 PADASJOKI

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde 
03 552 911 (arkisin 9-15)

etunimi.sukunimi[at]padasjoki.fi
kirjaamo[at]padasjoki.fi
palaute[at]padasjoki.fi