Siirry sisältöön

Ylioppilastutkinto ja päättötodistus

Ylioppilastutkinto koostuu kahdesta osasta: lukiokurssien suorittamisesta (lukion päättötodistus) ja ylioppilaskirjoituksista. Lukion suoritettuaan opiskelija saa päättötodistuksen. Opiskelija, joka ei ole suorittanut hyväksyttävästi lukion oppimäärää, ei saa lukion päättötodistusta eikä myöskään ylioppilastutkintotodistusta.

Ylioppilastutkinnon rakenne ja suorittamisoikeus

Ylioppilastutkinto koostuu seuraavista kokeista:

  1. Äidinkielen koe

  2. Toisen kotimaisen kielen koe

  3. Vieraan kielen koe

  4. Matematiikan koe

  5. Reaalikoe

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä pakollista koetta, joista äidinkielen koe on kaikille pakollinen, loput kolme pakollista koetta valitaan kohdista 2-5. Opiskelijan on mahdollista suorittaa tämän lisäksi muita kokeita ylimääräisinä. Ylimääräisen kokeen hylättyä arvosanaa ei merkitä yo-todistukseen.

Ylioppilastutkinnon laatimisen perusteena ovat oppiaineiden pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit (ks. tuntijako). Osallistumisoikeus on kuitenkin jo pakollisten kurssien perusteella. Rehtorin päätöksellä kokeeseen voi osallistua myös opiskelija, jolla voidaan muutoin katsoa olevan riittävät edellytykset kokeesta suoriutumiseen (mahdollistaa mm. syksyllä 1. jakson kurssien huomioimisen suoritettuina kursseina ennen syksyn kirjoituksia).

Ylioppilastutkinto on mahdollista suorittaa hajautetusti 2-3 peräkkäisellä kerralla. Kevään ja syksyn kirjoitukset ovat samanarvoisia. Sitovat ilmoittautumiset kirjoituksiin on tehtävä koulun ilmoittamaan päivämäärään mennessä.

Lisätietoja voit kysyä opolta, rehtorilta, aineenopettajilta, kanslistilta ja Ylioppilaslautakunnalta

Kevään 2020 koepäivät:

 

 

ti 10.3.

äidinkieli (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe
suomi/ruotsi toisena kielenä -koe

to 12.3.

äidinkieli (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe

pe 13.3.

vieras kieli, lyhyt oppimäärä
englanti
ranska
espanja
saksa
venäjä
italia
portugali
latina
saame

ma 16.3.

toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

ke 18.3.

matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

pe 20.3.

vieras kieli, pitkä oppimäärä
englanti
ranska
espanja
saksa
venäjä

ma 23.3.

saamen äidinkielen koe

ti 24.3.

uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia,
maantiede, terveystieto

to 26.3.

psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologiaPostiosoite

Padasjoen kunta
PL35
17501 PADASJOKI

Käyntiosoite

Kellosalmentie 20
17500 PADASJOKI

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde 
03 552 911

etunimi.sukunimi[at]padasjoki.fi
kirjaamo[at]padasjoki.fi
info[at]padasjoki.fi