Siirry sisältöön

Opiskelijan tuki

Ohjaustoiminta

Lukiolla toimii yläkoulun ja lukion yhteinen opinto-ohjaaja. Jokaisella vuosiluokalla on oma ryhmänohjaajansa, joka seuraa oman ryhmänsä opintojen etenemistä. Lisäksi opiskelijan opintojen etenemistä oman aineen osalta ohjaavat jokaisen aineen aineenopettajat.

Ohjauksen työnjako


Opinto-ohjaaja

 • perehdyttää lukioon tulevat uudet opiskelijat opiskelun käytänteisiin.
 • ohjaa opiskelijoiden opintosuunnitelmien tekoa, keskustelee opiskelijoiden kanssa kurssimuutoksista ja niiden
 • yhteydestä jatko-opintoihin
 • ohjaa opiskelijoita lukion työskentelytavoissa
 • ohjaa opiskelijoita ura- ja ammatinvalinnassa
 • tarkistaa opiskelijoiden ilmoittautumiset yo-kirjoituksiin ja niiden yhteyden jatko-opintoihin
 • tarkistaa opiskelijoiden päättötodistuksen hyväksytty-merkinnät suhteessa jatko-opintoihin
 • auttaa ja tukee opiskelijaa ongelmatilanteissa sekä ohjaa tarvittaessa ammattiauttajalle; keskustelut ovat luottamuksellisia
 • pitää matalaa kynnystä lukiosta valmistuneiden jatko-opintojen ohjaukseen

Ryhmänohjaaja

 • opiskelijan lähiohjaaja
 • tukee ryhmäyttämistä ja ryhmähengen muodostumista yhteistyössä opinto-ohjaajan ja tuutoriopiskelijoiden kanssa
 • seuraa opiskelijoiden opiskelun etenemistä
 • seuraa opiskelijoiden poissaoloja, käyttäytymisen muutoksia ja opiskeluvaikeuksia.
 • tiedottaa tarvittaessa huoltajalle alaikäisen opiskelijan ongelmista: keskeytyneet kurssit, runsaat poissaolot, vähäinen kurssikertymä
 • ohjaa opiskelijoita lukion työskentelytavoissa ja lukion käytänteissä
 • käy lukion ensimmäisen vuoden aikana henkilökohtaisen keskustelun opiskelijoiden kanssa tai selvittää muulla tavalla opiskelijan tilanteen

Aineenopettaja

 • seuraa opiskelijan menestystä omassa aineessaan ja ilmoittaa vaikeuksista joko ryhmänohjaajalle tai opinto-ohjaajalle
  ohjaa opiskelijoita lukion työskentelytavoissa, aineen opiskelussa ja oppimista-voissa
 • ilmoittaa kurssien keskeytykset ryhmänohjaajalle ja opinto-ohjaajalle
 • tiedottaa opiskelijan runsaat poissaolot ryhmänohjaajalle
 • valmentaa aineensa ylioppilaskirjoituksiin

Koulunuorisotyöntekijä

 • on mukana koulun arjessa
 • koulunuorisotyön tavoitteena on turvallinen kouluyhteisö, jossa nuoret oppivat, viihtyvät ja tulevat toimeen keskenään
 • nuorisotyön menetelmien avulla edistetään ryhmässä toimimisen valmiuksia ja lisätään vastuullista vuorovaikutusta nuorten välillä

Koulusihteeri

 • hoitaa opintososiaalisiin asioihin liittyviä tehtäviä (matka-avustukset, Kelan hakupaperit) sekä organisoi uusintakuulustelut
 • ottaa vastaan ilmoittautumiset mm. uusintakuulusteluihin

Tukiopetus

Opiskelijaa kehotetaan tarkkailemaan omaa oppimistaan. Opiskelijan on hyvä tulla tietoiseksi omista oppimisstrategioistaan ja -tyylistään. Tukiopetusta voi saada, mikäli opiskelija on ilman omaa syytään jäänyt jälkeen opinnoissa tai tarvitsee tukea. Tukiopetusta ei ole mahdollista saada luvattomien poissaolojen vuoksi.

Opiskelijahuollon palvelut

Pappilanmäen koululla toimii lukion ja perusopetuksen yhteinen opiskeluhuoltoryhmä, joka vastaa opiskelijoiden tarvitsemista tukipalveluista.

Opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat rehtori Milla Savilampi, kuraattori Heli Virtanen, terveydenhoitaja Jutta Salonen, koulunuorisotyöntekijä Tytti Alho, erityisopettajat ja opinto-ohjaaja Asta Järvinen.

Mikäli opiskelija tarvitsee tukea opintoihinsa tai omaan elämäänsä liittyvien huolien ja ongelmien kanssa, voi hän ottaa yhteyttä suoraan kehen tahansa opiskeluhuollon toimijaan.

Opiskelijaterveydenhuolto

Kouluterveydenhoitaja Jutta Salonen on tavoitettavissa koululla torstaisin, puh nro 044 780 1166.

Terveyskeskuksen ajanvarauspuhelin on (03) 8802 930

Terveystarkastukset: Terveydenhoitaja varaa jokaiselle lukion opiskelijalle ajan terveystarkastukseen 2-3 kertaa lukio-opiskelujen aikana. Opiskelijalle tehdään ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuotena laaja-alainen terveystarkastus, mikä sisältää sekä terveydenhoitajan että lääkärin tarkastuksen. Opiskelija voi tulla terveydenhoitajan vastaanotolle erilaisissa terveyteen liittyvissä tai mieltä askarruttavissa pulmissa. Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia.

Nuorison terveystodistus: Mikäli tarvitset nuorison terveystodistuksen esimerkiksi ajokortin suorittamista varten, varaa aika ensin terveydenhoitajalta. Vasta tämän jälkeen varataan aika lääkärin tarkastukseen. Lopullisen todistuksen saat mukaasi lääkärintarkastuksen jälkeen vastaanottokäynnillä. Todistus on maksuton.

Sairastumistapauksessa voit käydä myös sairaanhoitajan ajanvarauksellisella vastaanotolla terveyskeskuksessa. Varaa aika poliklinikan ajanvarauksen kautta (03) 8802 930. Sairauslomatodistuksia kirjoitetaan ainoastaan henkilökohtaisen käynnin perusteella.

Psykologipalvelut

Koulupsykologin tutkimuspalveluista Padasjoen lukiossa vastaa Virpi Seppälä, virpi.seppala@terveystalo.com tai 050 473 0241.

Keskusteluapua nuorten ongelmiin (esim. mielialaongelmat, ahdistuneisuus, jännittäminen, keskittymisvaikeudet, syömishäiriöt, univaikeudet, pelot tai päihteiden väärinkäyttö) tarjoaa nuorten tiimi Nuotti, johon opiskelija voi varata ajan ilman lääkärinkäyntiä tai lähetettä. Ajan Nuottiin voi varata puhelimitse ma-pe klo 12-13 numerosta 044 780 2427.

Koulukuraattori

Opiskelija itse tai huoltajat voivat olla yhteydessä tai sopia tapaamisesta koulukuraattorin kanssa koulunkäyntiin ja kotiasioihin, nuoruuteen, ystävyys- ja seurustelusuhteisiin tai mihin tahansa muihin asioihin liittyvissä ongelmissa.

Koulukuraattorina toimii Heli Virtanen, 044 778 0415, heli.virtanen@paijatha.fi 

Erityisruokavaliot

Kaikkien erikoisruokavaliota tarvitsevien on tuotava lääkärin- tai terveydenhoitajan todistus ruokapalveluvastaavalle. Lukuvuoden alkaessa sovitaan ruokavalion toteuttamisesta ja siihen sitoutumisesta. Erikoisruokavaliota noudattavien tulee ilmoittaa poissaolostaan keittiölle. Pappilanmäen ja lukion keittiön ruokapalveluvastaava Kirsti Aarto, 044 720 2008 tai kirsti.aarto[at]padasjoki.fi

Oppilaskunta ja tuutoritoiminta

Lukiossa toimii oppilaskunta, jonka hallitus käyttää lukiolaissa tarkoitettua lukiolaisten ääni- ja päätösvaltaa heitä koskevissa asioissa.

Tuutoriopiskelijat tukevat lukioon tulevien ryhmäytymistä yhteistyössä ryhmänohjaajan ja opinto-ohjaajan kanssa. He myös opastavat lukion käytänteisiin.

Postiosoite

Padasjoen kunta
PL35
17501 PADASJOKI

Käyntiosoite

Kellosalmentie 20
17500 PADASJOKI

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde 
03 552 911 (arkisin 9-15)

etunimi.sukunimi[at]padasjoki.fi
kirjaamo[at]padasjoki.fi
palaute[at]padasjoki.fi