Lukion opiskelijakunta

Kaikki lukiomme opiskelijat muodostavat yhdessä opiskelijakunnan. Opiskelijakunnan äänitorvena koulua ja opiskelua koskevissa asioissa toimii hallitus, joka valitaan opiskelijoiden keskuudesta yleiskokouksessa vuodeksi kerrallaan. Hallitus myös käytännössä vastaa kaikesta opiskelijakunnan toiminnasta. 

Opiskelijakunnan tärkein tehtävä on valvoa jäsenistönsä etua, vaikuttaa lukiota koskeviin yhteisiin päätöksiin sekä ajaa lukiolaisten tärkeinä pitämiä asioita. Tämän lisäksi hallitus järjestää lukiolai-sille erilaisia teemapäiviä, tapahtumia ja virkistystoimintaa, kuten perinteisen kevätretken.

Lukiomme opiskelijakuntatyö on aktiivista ja monipuolista, ja rekisteröitynä yhdistyksenä opiskelijakunnalla on myös oma taloushallinto. Opiskelijakunta saa säännöllisesti varoja koulun kioskitoiminnan pyörittämisestä sekä sijoitussalkun omistamisesta. Saadut tulot käytetään koko jäsenistön hyväksi esimerkiksi LUTI:n viihtyvyyden parantamiseen ja retkikustannuksiin. 

Myös hyväntekeväisyys on opiskelijakunnalle tärkeä asia. Jo vuosien ajan hallitus on tukenut guatemalalaisen kummityttömme Yovannan koulunkäyntiä. Tämän lisäksi hallitus teki syksyllä 2015 päätöksen lähteä yhteistyökouluksi Jessica Juholan suunnittelemaan ja DNA:n sponsoroimaan Vie vanhus nettiin -pilottihankkeeseen, jonka tavoitteena on lisätä vanhusten digitaalista lukutaitoa ja nettitaitoja ohjatusti ja vapaaehtoisvoimin. 

 

Hallitus 2019-2020:

Iida Toivonen, puheenjohtaja
Miska Tähtinen, varapuheenjohtaja
Iris Kallio
Jenna Nieminen
Viivi Nieminen
Sofia Ounila

 

 

 

 

 

 

 
Postiosoite

Padasjoen kunta
PL35
17501 PADASJOKI

Käyntiosoite

Kellosalmentie 20
17500 PADASJOKI

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde 
03 552 911

etunimi.sukunimi[at]padasjoki.fi
kirjaamo[at]padasjoki.fi
info[at]padasjoki.fi