Lukio-opetuksen opinto-ohjaus

Lukion opinto-ohjauksesta vastaa Padasjoen lukion opinto-ohjaaja Kati Saarinen, kati.saarinen@edu.padasjoki.fi tai 044 0529 336. Opinto-ohjaaja pitää kaikki lukion opinto-ohjauksen kurssit sekä antaa henkilökohtaista ohjausta opiskelijoille mm. keskustelujen muodossa. Lukiossa kaikilla vuoskursseilla on myös oma ryhmänohjaaja, joka myös opastaa opintojen kanssa. Opinto-ohjaaja auttaa opiskelijaa opintoihin liittyvissä asioissa sekä kertoo opiskelijoille lukion jälkeisistä opiskelumahdollisuuksista. Opinto-ohjauksen tavoitteena on valmistaa opiskelijaa lukion jälkeiseen jatko-opiskelu- ja työelämään.

Opinto-ohjaus on tarkoitettu kaikille lukiolaisille osana lukion opiskeluita.

Lukion ohjaussuunnitelmassa kuvataan: opinto-ohjauksen järjestämisen rakenteet, toimintatavat, työn- ja vastuunjako sekä monialaiset verkostot, kodin ja lukion ohjausyhteistyö, lukion työelämäyhteistyö.

OP1 on kaikille pakollinen kurssi ja sen tunnit on hajautettu koko lukioajalle seuraavasti:

Junnujen tunnit ovat 1., 3. ja 4. jaksossa.
Sennujen tunnit ovat 1. ja 4. jaksossa.
Abien tunnit ovat 2. jaksossa.

OP2 on pakollinen kurssi niille, jotka ovat aloittaneet lukio-opintonsa syksyllä 2016 tai sen jälkeen.

Sennujen OP2 tunnit ovat 3. jaksossa.

Postiosoite

Padasjoen kunta
PL35
17501 PADASJOKI

Käyntiosoite

Kellosalmentie 20
17500 PADASJOKI

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde 
03 552 911

etunimi.sukunimi[at]padasjoki.fi
kirjaamo[at]padasjoki.fi
info[at]padasjoki.fi