Koulukuljetus

Padasjoen kunnan koulukuljetuksien ehdot määrittelevät perusopetuslaki sekä sivistyslautakunnan hyväksymät koulukuljetusperiaatteet. Koulukuljetuksiin on oikeutettu, jos

-esiopetuksessa koulumatka on pidempi kuin 5km

-1-9 luokka, jos koulumatka on pidempi kuin 5km

-1-6 luokka, jos oppilas joutuu ylittämään tai kulkemaan valtatiellä 24 enemmän kuin 20 m ja jos nopeusrajoitus on vähintään 80km/h

-0-2 luokka, jos oppilas joutuu ylittämään tai kulkemaan valtatiellä 24 enemmän kuin 20 m ja jos nopeusrajoitus on vähintään 60 km/h

-0-2 luokka, jos oppilas joutuu ylittämään tai kulkemaan kantatiellä 53 yli 20 m ja jos nopeusrajoitus on vähintään 60 km/h

-0-1 luokka, jos joutuu kulkemaan Nyystöläntiellä välillä Arvelantien risteys - kevyen liikenteen väylän alku

Omavastuuraja kuljetusreitin varteen on esikoululaisilla 1km, 1-2 luokilla 3km ja 3-9 luokilla 5km.

Jos oppilas anoo vieraaseen koulupiiriin, ei kunta järjestä eikä kustanna kuljetusta.

Jos esiopetuksessa oleva lapsi jää iltapäivähoitoon tai 1-6 luokan oppilas osallistuu iltapäiväkerhotoimintaan, ei kunta ole velvollinen järjestämään tai kustantamaan kuljetusta.

Perusopetuslain mukaan peruskoulun oppilaan koulumatka odotusaikoineen voi kestää enintään 2,5 tuntia päivässä ja 13 vuotta täyttäneen enintään 3 tuntia päivässä.

Terveydellisiin syihin perustuvaa koulumatkan järjestämistä haetaan lääkärinlausunnolla sivistystoimistosta, päätöksen asiasta tekee sivitysjohtaja. Haja-asutusalueella asuiva lukiolaisia avustetaan kyydin järjestämisessä, mikäli julkiset kulkuvälineet eivät kulje.

Koulukuljetuksia Padasjoen kunnassa järjestää koulusihteeri.

Koulukuljetuksia järjestää koulusihteeri Suvi Ahola, suvi.ahola@padasjoki.fi tai 044 7533 596. Koulukuljetuksiin ilmoittaudutaan samalla kuin ilmoittaudutaan esiopetukseen ja perusopetukseen. Jos kyydin tarve ilmenee myöhemmin, tulee ottaa yhteyttä koulusihteeriin.

Postiosoite

Padasjoen kunta
PL35
17501 PADASJOKI

Käyntiosoite

Kellosalmentie 20
17500 PADASJOKI

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde 
03 552 911

etunimi.sukunimi[at]padasjoki.fi
kirjaamo[at]padasjoki.fi
info[at]padasjoki.fi