Siirry sisältöön

Koulukuljetus

Padasjoen kunnan koulukuljetuksien ehdot määrittelevät perusopetuslaki sekä sivistyslautakunnan hyväksymät koulukuljetusperiaatteet. Koulukuljetuksiin on oikeutettu, jos

- esiopetuksessa koulumatka on pidempi kuin 3 km

- 1-9 luokka, jos koulumatka on pidempi kuin 3 km

- 0-6 luokka, Valtatie 24, jos joutuu ylittämään tai kulkemaan enemmän kuin 30 m ja nopeusrajoitus on vähintään 60 km/h

- 0-2 luokka, kantatie 53, jos joutuu ylittämään tai kulkemaan enemmän kuin 30 m ja nopeusrajoitus on vähintään 60 km/h

- 0-6 luokka Kellosalmen sillan ylitys kävellen

- 0-6 luokka, Kaukelantie, jossa oppilaan omavastuumatka koulukuljetukseen on kävelymatka kotia lähimmälle bussipysäkille

Omavastuuraja kuljetusreitin varteen on esikoululaisilla 1 km, 1-9 luokilla 3 km ja lukiolaisilla 5 km.

Jos oppilas anoo vieraaseen koulupiiriin, ei kunta järjestä eikä kustanna kuljetusta.

Jos esiopetuksessa oleva lapsi jää iltapäivähoitoon tai 1-6 luokan oppilas osallistuu iltapäiväkerhotoimintaan, ei kunta ole velvollinen järjestämään tai kustantamaan kuljetusta.

Perusopetuslain mukaan peruskoulun oppilaan koulumatka odotusaikoineen voi kestää enintään 2,5 tuntia päivässä ja 13 vuotta täyttäneen enintään 3 tuntia päivässä.

Terveydellisiin syihin perustuvaa koulumatkan järjestämistä haetaan lääkärinlausunnolla sivistystoimistosta, päätöksen asiasta tekee sivistysjohtaja. Haja-asutusalueella asuvia lukiolaisia avustetaan kyydin järjestämisessä, mikäli julkiset kulkuvälineet eivät kulje.

Koulukuljetuksia Padasjoen kunnassa järjestää koulusihteeri.

Lomakkeet

Koulukuljetusperiaatteet

Padasjoen kunnan koulukuljetusperiaatteet.

Lisää tietoa
Lataa lomake
Postiosoite

Padasjoen kunta
PL35
17501 PADASJOKI

Käyntiosoite

Kellosalmentie 20
17500 PADASJOKI

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde 
03 552 911 (arkisin 9-15)

etunimi.sukunimi[at]padasjoki.fi
kirjaamo[at]padasjoki.fi
palaute[at]padasjoki.fi