Siirry sisältöön

Talousveden laatu

Padasjoen vesihuollon toimittaman talousveden laatua valvotaan talousvesiasetuksen 1352/2015 mukaisesti. Valvovana viranomaisena toimii Päijät-Hämeen Sosiaali- ja terveysyhtymä. Vedenlaatua valvotaan ottamalla sekä viranomaisnäytteitä että käyttötarkkailunäytteitä valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

Alla olevassa taulukossa on vuoden viranomaisnäytekerroista laajin ja silloin tehtävät määritykset. Valvontatutkimusohjelman mukaisesti suppeampia näytteitä otetaan läpi vuoden.

Talousvesi on ollut laadultaan vaatimusten mukaista.

 Alue  Näytteenottopäivä  Lausunto
Kullasvuori  28.5.2020 Näyte täyttää tutkituilta osin talousveden laatuvaatimukset
ja -suositukset (STMa 1352/2015). 
 Maakeski  28.5.2020 Näyte täyttää tutkituilta osin talousveden laatuvaatimukset
ja -suositukset (STMa 1352/2015).


Näytteet on tutkinut Eurofins Environment Testing Finland OY.

Liitteet
Tutkimustodistus.pdf (99,4 kB) Tutkimustodistus 17.06.2020
Näytteiden analyysit.pdf (11,7 kB)
Postiosoite

Padasjoen kunta
PL35
17501 PADASJOKI

Käyntiosoite

Kellosalmentie 20
17500 PADASJOKI

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde 
03 552 911 (arkisin 9-15)

etunimi.sukunimi[at]padasjoki.fi
kirjaamo[at]padasjoki.fi
palaute[at]padasjoki.fi
info[at]padasjoki.fi