Siirry sisältöön

Talousveden laatu

Padasjoen vesihuollon toimittaman talousveden laatua valvotaan talousvesiasetuksen 1352/2015 mukaisesti. Valvovana viranomaisena toimii Päijät-Hämeen Sosiaali- ja terveysyhtymä. Vedenlaatua valvotaan ottamalla sekä viranomaisnäytteitä että käyttötarkkailunäytteitä valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

Alla olevassa taulukossa on vuoden viranomaisnäytekerroista laajin ja silloin tehtävät määritykset. Valvontatutkimusohjelman mukaisesti suppeampia näytteitä otetaan läpi vuoden.

Talousvesi on ollut laadultaan vaatimusten mukaista.

 Alue  Näytteenottopäivä  Lausunto
 Arrakoski  06.04.2021 Näytevesi täytti tutkituilta ominaisuuksiltaan talousvedelle asetetut mikrobiologiset ja kemialliset laatuvaatimukset ja -tavoitteet. (STM asetus 1352/2015, 683/2017)
 Kullasvuori  28.5.2020 Näyte täyttää tutkituilta osin talousveden laatuvaatimukset
ja -suositukset (STMa 1352/2015). 
 Maakeski  28.5.2020 Näyte täyttää tutkituilta osin talousveden laatuvaatimukset
ja -suositukset (STMa 1352/2015).


Näytteet on tutkinut MetropoliLab Arrakosken veden ottamon osalta ja Eurofins Environment Testing Finland OY Kullasvuoren ja Maakesken veden ottamoiden osalta. 

Liitteet
Tutkimustodistus, Kullasvuori ja Maakeski.pdf (99,4 kB) Tutkimustodistus 17.06.2020, Kullasvuori ja Maakeski
Näytteiden analyysit.pdf (11,7 kB)
Tutkimustodistus, Arrakoski.pdf (29 kB) Tutkimustodistus 06.04.2021, Arrakoski
TESTAUSSELOSTE 2023-12420.pdf (33,6 kB)
Postiosoite

Padasjoen kunta
PL35
17501 PADASJOKI

Käyntiosoite

Kellosalmentie 20
17500 PADASJOKI

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde 
03 552 911 (arkisin 9-15)

etunimi.sukunimi[at]padasjoki.fi
kirjaamo[at]padasjoki.fi
palaute[at]padasjoki.fi