Elinkeinopoliittinen työryhmä

Elinkeinopoliittisen työryhmän tehtävänä on laatia kunnanhallitukselle esityksiä elinkeinojen kehittämisstrategiasta ja sen toteuttamisesta. Elinkeinojen kehittäminen on valittu keskeiseksi osaksi kuntastrategiaa. Se pohjautuu kahteen alueen merkittävimpään resurssiin: metsiin ja maisemaan. Metsäsektori on merkittävin toimiala Padasjoella. Matkailijat ja suuri vapaa-ajan asukkaiden määrä ovat sen sijaan kasvava palvelujen käyttäjäryhmä.

Työryhmän koollekutsujana toimii Kunnanjohtaja Heikki Jaakkola.  

Salonen Pekka, puheenjohtaja                    
Palsantie 720                    
17740 Kasiniemi                    
040 775 5454                    
pekka.salonen1[at]gmail.com  

Mertsalmi Ilkka, vpj                                    
Rinnepolku 1                                     
17500 Padasjoki                              
0400 357 382                                        
ilkka.mertsalmi[at]pp.inet.fi    
                    
Toivonen Heikki
Hämeenlinnantie 178
17500 Padasjoki
050 572 5856 
toivonenheikki1056[at]gmail.com          

Koskinen Heikki                    
Kellosalmentie 15                    
17500 Padasjoki                    
0400 853 193                    
heikki.koskinen[at]padasjoen-kirjapaino.inet.fi                    

Taipale Hannu                    
Sireenitie 1                    
17470 Maakeski                     
040 546 1144                    
hannu.taipale[at]pp.inet.fi       

Karevaara Eero
Arrakoskentie 59  
17530 Arrakoski 
040 548 2810
eero.karevaara[at]konsaku.fi

Antti Räsänen
Koivukuja 11
17470 Maakeski
0400 496 769
antti.rasanen[at]pp.inet.fi

Suvi Korelin
040 417 0343
Jokitie 4
17500 Padasjoki
suvi.korelin[at]gmail.com

Pasi Ahola
050 336 5163
Vesijaonraitti 303
17630 Vesijako
pasi.ahola[at]pp3.inet.fi

Postiosoite

Padasjoen kunta
PL35
17501 PADASJOKI

Käyntiosoite

Kellosalmentie 20
17500 PADASJOKI

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde 
03 552 911

etunimi.sukunimi[at]padasjoki.fi
kirjaamo[at]padasjoki.fi
info[at]padasjoki.fi