Ennakkoäänestys kotona

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Äänestäjän on ilmoitettava 28.3.2017 klo 16 mennessä halustaan äänestää kotonaan.
Ilmoitus voidaan tehdä joko puhelimitse numeroon 040 524 3353 tai kirjallisesti kotiäänestyslomakkeella osoitteeseen Padasjoen kunnan keskusvaalilautakunta, PL 35 17501 Padasjoki.

Ilmoituslomakkeita saa Kuntalan keskuksesta tai oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi. Määräaika ilmoituksen tekemiselle on ehdoton. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, mistä myös on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle. 

 
Postiosoite

Padasjoen kunta
PL35
17501 PADASJOKI

Käyntiosoite

Kellosalmentie 20
17500 PADASJOKI

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde 
03 552 911

etunimi.sukunimi[at]padasjoki.fi
kirjaamo[at]padasjoki.fi
info[at]padasjoki.fi