Tunnetuin padasjokilainen tarkasteltavana

IMG_2203.jpg
Galleria Pikantti
Keskustie 16
Padasjoki

Elämäkerran Adolf Iwar Arwidsson - edelläkävijä kirjoittanut professori Katri Karasma kertoo Iwarista. Haastattelijana toimii kirjailija Olli Laine.

A. I. Arwidsson (1791-1858) oli monessa edelläkävijä. Hän oli ensimmäinen kansallinen herättäjä. Hän toi Suomeen romantiikan. Hän kokeili omien runojen kirjoittamista ja sai niitä julkaistuiksi kirjallisuuslehdissä. Hän oli kuitenkin enemmän sanomalehtimies ja poleeminen kirjoittaja. Hän perusti oman lehden Åbo Morgonbladin, jonka sensuuri lakkautti jo samana vuonna 1821. Hän ei hyväksynyt Suomen venäläistämispolitiikkaa vaan vaati Suomelle omaa kansallisuutta. Hän keräsi kansanrunoja, käänsi niitä ruotsiksi ja teki niitä tunnetuksi kansainvälisesti. Kirjoittamansa artikkelin "Mietteet" vuoksi, jossa hän otti kantaa Venäjän armeijaan, hänet erotettiin yliopistosta ja hän joutui muuttamaan Ruotsiin. Suomelta oli lakkautettu oma sotaväki. Hän jatkoi Ruotsissa Suomen puolesta kirjoittelua.

Karasma kertoo elämäkerrassa Arwidssonin elämänvaiheet ja aikaansaannokset. Arwidsson oli historioitsija, oppikirjailija, kirjastonhoitaja, sanomalehtimies, runoilija, kansanrunoudenkerääjä ja poliittinen pakolainen. Katri Karasma on professori emerita (Turun yliopisto) ja kirjoittanut elämäkerran, johon hän sai virikkeen kirjastaan Aapisesta ylioppilaskokeeseen – äidinkielen opetuksen historia (Äidinkielen Opetustieteen Seuran julkaisuja 2014). Ylioppilaiden 1821 allekirjoittama adressi, jossa vaadittiin suomen kielen opettajan viran perustamista yliopistoon, on Arwidssonin ideologian mukainen.

Karasma on Suomen tietokirjailijoiden ja Espoon kirjailijoiden jäsen. Hän on kirjoittanut 70 tietokirjaa sekä satoja kirjallisuusarvosteluja ja tieteellisiä artikkeleita.

Postiosoite

Padasjoen kunta
PL35
17501 PADASJOKI

Käyntiosoite

Kellosalmentie 20
17500 PADASJOKI

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde 
03 552 911

etunimi.sukunimi[at]padasjoki.fi
kirjaamo[at]padasjoki.fi
info[at]padasjoki.fi