• Ammatinvalinta ja opintojen ohjaus

  • Perusopetuksen oppilashuolto

   Perusopetuksen oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen.

   Oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen.

 • Esiopetus

  • Esiopetus

   Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään maksuttomaan esiopetukseen.

   Kunnan järjestämä lakisääteinen esiopetus on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille lapsille vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista.

 • Kirjastot ja tietopalvelut

  • Kirjastopalvelut

   Kirjasto toimii jokaisessa kunnassa. Lainata voit kirjastokortilla. Voit käyttää myös kirjastojen yhteisiä ja valtakunnallisia verkkopalveluja.

   Padasjoen kirjasto sijaitsee Padasjoen keskustan monitoimitalossa osoitteessa Vaahteratie 4. Asiakkaita palvelee myös kirjastoauto Iivari II.

 • Koulu- ja opiskelijahuollon sosiaalipalvelut

  • Perusopetuksen oppilashuolto

   Perusopetuksen oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen.

   Oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen.

 • Kulttuuri

  • kulttuuripalvelut

   Kunnan kulttuuripalvelut tarjoavat kuntalaisille ja vapaa-ajanasukkaille konsertteja, retkiä ja tapahtumia.

 • Lasten päivähoito

  • Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa

   Kehityksen ja oppimisen tuki on osa varhaiskasvatuksen toimintaa ja kuuluu kaikille sitä tarvitseville lapsille.

  • Perhepäivähoito

   Varhaiskasvatusta tarjotaan perhepäivähoitajien kodeissa.

  • Varhaiskasvatuksen vuorohoito

   Ilta- ja vuorohoitoa järjestetään niiden perheiden 0 - 6 -vuotiaille lapsille, jotka sitä vanhempien työn tai opiskelun vuoksi tarvitsevat.

  • Varhaiskasvatus

   Varhaiskasvatuksen päivähoitoa voivat saada lapset, jotka vielä eivät ole oppivelvollisuusikäisiä.

 • Liikunta ja ulkoilu

 • Liikunta ja urheilu

 • Perheiden palvelut

  • Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa

   Kehityksen ja oppimisen tuki on osa varhaiskasvatuksen toimintaa ja kuuluu kaikille sitä tarvitseville lapsille.

  • Perhepäivähoito

   Varhaiskasvatusta tarjotaan perhepäivähoitajien kodeissa.

  • Varhaiskasvatuksen vuorohoito

   Ilta- ja vuorohoitoa järjestetään niiden perheiden 0 - 6 -vuotiaille lapsille, jotka sitä vanhempien työn tai opiskelun vuoksi tarvitsevat.

  • Varhaiskasvatus

   Varhaiskasvatuksen päivähoitoa voivat saada lapset, jotka vielä eivät ole oppivelvollisuusikäisiä.

 • Perusopetus

  • Perusopetus

   Perusopetus on perusopetuslain säätelemää opetussuunnitelman mukaista yleisopetusta.

   Perusopetusta tarjotaan Kullasvuoren ja Pappilanmäen kouluissa.

 • Vapaa-ajan palvelut

  • Nuorisotyö

   Nuorisotalotoiminta, leiri- ja retkitoiminta, harrastustoiminta ja ryhmät, kouluyhteistyö

Postiosoite

Padasjoen kunta
PL35
17501 PADASJOKI

Käyntiosoite

Kellosalmentie 20
17500 PADASJOKI

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde 
03 552 911

etunimi.sukunimi[at]padasjoki.fi
kirjaamo[at]padasjoki.fi
info[at]padasjoki.fi